ערב עיון בנושא מבוא לסיכוני חשמל סטטי - 2013

16 באוקטובר 2013

ההרצאות בערב עיון זה עסקו ביסודות החשמל הסטטי, בהפרעות בייצור תעשיתי ולוו בהדגמות חיות.    

כנסים סדנאות וימי עיון

תוכנית