2008 - יום עיון בנושא סיכוני חשמל סטטי בטיפול בנוזלים ובאבקות

יום רביעי, 28 במאי 2008

יום העיון התמקד בסכנות של התלקחות ופיצוץ הכרוכים בטיפול בנוזלים ואבקות. בהרצאות הוצגו הסכנות להצתת חשמל סטטי בביצוע של תהליכי עבודה עיקריים עם נוזלים ואבקות, ניתוח מתמטי- כמותי של סף הסיכון להצתה, ושיטות עבודה מעשיות להקטנת הסיכון.  

כנסים סדנאות וימי עיון

על הכנס

הצתה של אדים, גזים, אבק או סיבים ע”י פריקת חשמל סטטי הינה אחת הסיבות הנסתרות להתרחשותם של שריפות ופיצוצים בתעשייה, בארץ ובעולם. המורכבות של ניתוח סיכוני חשמל סטטי גרמה לא אחת לטעויות בזיהוי גורמי סיכון הצתה, ולהפעלת אמצעי הגנה בלתי מתאימים. באופן דומה, קל לשגות ולהטיל את האחריות לשריפה על תקלה במערכת החשמל או על חיכוך מכני.

בעשורים האחרונים, נערכו בעולם מחקרים וניסויים להבנת תהליכי ההצתה של חומרים הנמצאים בשימוש בתעשייה התהליכית. פעילות זו הניבה ידע רב על האופן בו מתרחשות הצתות ע”י פריקת חשמל סטטי, וקריטריונים כמותיים להערכת הסיכון בתהליכי השינוע והיצור של חומרי גלם ומוצרים. מרבית החומרים המשמשים בתעשייה התהליכית הישראלית הם אבקות ונוזלים.

תוכנית