הכנס ה-5 של האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה

23-24 במאי 2011

הכנס השנתי ה-5 של האיגוד הישראלי למערכות תבוניות בתחבורה  

איגוד מערכות תבוניות לתחבורה ITS כנסים סדנאות וימי עיון

על הכנס

בתאריך 23-24 במאי 2011 , התקיים הכנס החמישי למערכות תבוניות לתחבורה. התמקד הכנס בהדגשת ניהול השילוביות בין מערכות ITS כתנאי ליכולת היישום של פרויקטי ITS שונים.

חברת Decell נתנה את חסותה למושב חשוב בנושא אתגרים בשילוב מערכות מידע לתחבורה. במושב זה השתתפו חברת IGO, חברת Waze, וחברת מפה. הרצאת סיכום הועברה ע”י דב גנאור שעסק בנושא פיתוח ממשקים למערכות GIS. חברת Traffilog – נתנה את חסותה למושב שעסק בנושא שילובים למערכות ניטור הנוהג ברכב. הוצגה תפיסת פרויקט Aqueduct המיועד לאפשר נגישות מידע הנאסף באמצעות רשמי נתונים המותקנים בכלי רכב וזאת למטרות מחקר וביטוח. כמו כן הוצג הקשר לפעילות משרד התחבורה לגיבוש תוכניות למיתון הנהיגה בחברות וארגונים בהובלת עידן עבודי.

מושב הפתיחה בהשתתפות שר התחבורה, מר ישראל כ”ץ כלל הצגה של תוכניות עבודה וכיווני פעילות בנוגעים לתחום מערכות ITS במושב השתתפו בכירים העוסקים בפיתוח התחבורה בישראל וביניהם: זאב שדמי, מיח’ המדען הראשי במשרד התחבורה שסקר את מפת דרכים לפיתוח ITS בישראל, דורון מגיד שהציג כיווני פיתוח ITS בתחום העירוני, רון מוסקוביץ’ התמקד בישומי ITS לבטיחות בדרכים, אינג’ ראובן לב און, סקר את הדרישות מיישומי ITS לדרכים מהירות. ד”ר אילת גלצור, מהטכניון הציגה כיוון חדש ומתפתח והוא שילוב הציבור במידע לתחבורה: Crowed Sourcing .

במהלך אחה”צ של יום הראשון לכנס, התקיימו ארבעה מושבים בנושאים הבאים: מושב מידע תנועתי למטרופולין, בחסות חברת יפה נוף, מושב הנדסת מערכות בחסות מרכז גורדון. מושב eCAll בחסות עמותת אור ירוק. מושב בדיקות וניסויים למערכות ITS לרכב, בחסות אילטם.

מושב מידע תנועתי למטרופולין, כלל סקירה של תוצרי סקר התכנות בנושא צרכי מידע תנועתי למשתמשי הדרך במטרופולין שבוצע ע”י איגוד ITS ישראל במימון חברת יפה נוף ומשרד התחבורה. המושב כלל הצגה של חברת Telmap את פרויקט במימון האיחוד האירופי InTime בו השתתפה לאחרונה והצגה של חברת Waze לגבי שילובי מידע בין מידע קהילת המשתמשים למידע מוניציפאלי. מושב הנדסת מערכות ITS כלל הרצאות מאת מירי סיטון בנושא ניהול השילוביות בפרויקטי ITS. עופר פורת, הציג תמונת מצב ושירותי עזר שניתן לקבל מפרויקט ארכיטקטורת ITS לאומית, שי ג’רבי הציג את ממשקי מידע לתח”צ – SIRI. את המושב חתם טל הנר העומד בראש פרויקט סטודנטים לפיתוח רכב פורמולה אלקטריק במכללת אפקה.

במסגרת מושב eCall נידון הצורך במערך קריאה אוטומטי שיאפשר להוציא הודעת הצלה אוטומטית מכלי הרכב ישירות למוקד חירום בשילוב מידע GPS על מיקום התאונה. גלעד מנשה מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הציג את עיקרי הצורך המבצעי שעקרו קיצור משך זמן פינוי נפגעי תאונות דרכים (מרגע הקריאה ועד לזמן הגעה למיון) אל מתחת ל”שעת הזהב”. בהמשך התקיים סבב התייחסויות לקבלת תמונת המצב מערכות מידע שבשימוש מוקדי חירום והצלה בישראל ובכלל זה משטרת ישראל, מד”א ומגן דוד אדום. חברות טכנולוגיה איתוראן, IAT, ספייסיליסט, Ericsson הציגו מצידן אבני בנין טכנולוגיות שניתן לשלב כמענה לצורך. סוכם על התנעת סקר התכנות לגיבוש פתרון מערכתי למערך eCall בישראל.

במסגרת מושב בדיקות וניסויים למערכות ITS שהתקיים בחסות אילטם, סקר דב גנאור את פעילות קובצת העבודה לניסויים למערכות ITS הפועלת במימון שוטף של אילטם זו השנה השנייה. יואב דנציגר ושרונה כהן, מעירית חיפה, הציגו תוצרי ביניים מניסוי בדיקות אימות נתוני מידע תנועתי ממקורות צפים שבוצע לאחרונה בחיפה בו נבדקה רמת איכות נתוני מידע תנועתי שניתן לקבל כיום מהחברות: Decell, Waze, Cellint. איכות הנתונים נבדקה אל מול תמונת יחוס שנמדדה באמצעות שתי מזוודות מדידה הפועלות בטכנולוגיית Bluetooth . אבי הראל הציג סוגיות בהנדסת אנוש במערכות עזר לנהג. חתמה את המושב חברת SDT שהציגה תכנון תהליכי בדיקות FOT למערכת Safe-drive הנמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים ותאפשר מתן התראה שמירת מרחק לרכב הנוסע מאחור. איסוף הנתונים יבוצע ע”י חברה SDT, ניתוח נתונים יבוצע באחריות פרופ’ דוד שנער מאוניברסיטת בן גוריון. מערך הבדיקות למערכת Safe-drive יבוצע בלווי ואימות מרכז הניסויים למערכות ITS שלצד איגוד ITS ישראל.

את היום השני לכנס פתח מנכ”ל משרד התחבורה אלוף (מיל.) דן הראל שסקר את אתגרי מערך התחבורה ואת המהלך לגיבוש תוכנית אב לתחבורה המבוצע בימים אלו בהנחייתו. דן הראל ציין כי למרות שמערכות ITS לא יכולות לפתור את כל בעיות הגודש והבטיחות בדרכים הרי שהן בהחלט יכולות להוות אמצעי למיתון משמעותי בבעיות קשות אלו שמערך התחבורה נתון בהם. חתם את מושב הפתיחה פרופ’ יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים וסביבה באונ’ תל אביב שהקדיש את הרצאתו לשלוב הראוי שבין עולם טכנולוגיות בטיחות ועולם הביטוח.

מושב חדשנות טכנולוגית נתן במה לחברות Trend IT, Eyecontrol Technologies, Waybetter, Ericsson Israel, Casual Mobile להציג כל אחד ואחת את מוצרי הדגל שלה בתחום ה-ITS. חברת Trend IT הציגה יכולות מרשימות בביצוע ניתוחי מוצא-יעד על בסיס תקשורת סלולארית. חברת EyeControl Technologies הציגה מרכזיית הפצה המיועדת התקנה באוטובוסים ומאפשרת קליטת אותות ממצלמות וידאו והעברתם באמצעות התווך הסלולארי לשרת הבית. חברת Waybetter הציגה מיזם לשיתוף נסיעות במוניות. חברת Ericsson Israel הציגה יכולות בתחום הקמה של מערך תקשורת יעודי שנכון לבחון את הקמתו לצורך אבטחת שרותי מידע תחבורתי במצבי חירום. חברת Casual Mobile הציגה פיתוח ישום מידע קווי תחבורה ציבורית מבוסס Smartphone. מיכה בר מאיר, מרכז תחום מחקר ומידע באיגוד ITS ישראל הציג את הקטלוג טכנולוגיות ITS הכולל מידע עדכני על מוצרי ITS הזמינים כיום בשוק התחבורה בישראל לצד מקורות מידע, מחקרים ותגובות משתמשים אודות מוצרים אלו.

המושב המרכזי בכנס הוקדש לחשיפת סביבה עסקית חדשה לניהול פרויקט מידע למטרופולין. ערן ראובני, מנכ”ל איגוד ITS ישראל הציג את התפיסה המודולארית למימוש פרויקט מידע למטרופולין ואת הערכות איגוד ITS ישראל להקמת 6 מוקדי ידע לתמיכה בפרויקט זה. גיל שאקי ממשרד המדען הראשי של משרד התמ”ת הציג תוכניות עידוד ממשלתיות לפיתוח טכנולוגיות לתחליפי אנרגיה וסביבה ירוקה. דן רדר מהמכון לתכנון ומחקר תחבורה IPTR, הציג שיטות לניתוח תועלות מערכות מידע המספקות מידע לציבור על מצב התנועה. מירי סיטון הציגה את מוקד הידע לתמיכה בגיבוש קונספט מערכת המוקם בימים אלו ע”י איגוד ITS ישראל ומיועד לתת שרותי עזר לחברות המעוניינות לשלב את מוצריהם בארכיטקטורת מערך מידע למטרופולין. דב גנאור סקר את תהליך הקמתו של מרכז בדיקות וניסויים למערכות ITS לרכב העוסק כבר עתה בלווי מספר תוכניות ניסוי ומחקרים נטורליסטיים. מרכז בדיקות וניסויים ישמש לבדיקת עמידת מוצרי חברות בדרישות ארכיטקטורות פתרון הנדרש. למוצרים שיעמדו בדרישות תוענק תעודת ITS Compliance . מצד שני, עיריות המעוניינות בקמת יכולת מידע תנועתי בתחומן יוזמנו לקיים סקר תשתיות ומערכות מידע שעל פיו יקבעו דרישות לשינויים והתאמות נדרשות ליישום במערכת המידע העירוני כך שיאפשר שילוב ראוי עם מערך המידע התנועתי למטרופולין. עם סיום תהליך השינויים וההתאמות תוענק לעירייה תעודת ITS Ready שתאפשר לעירייה לצאת למכרז לרכש אבני בנין טכנולוגיים העומדים בדרישת ITS Compliance .

את יום העיון סיכם יו”ר איגוד ITS ישראל , ד”ר דורון בלשה שקרא לכל הנוכחים לשלב מאמץ ולפעול לקידום הלכה למעשה של תוכניות העבודה הרבות שהוצגו במהלך שני ימי הכנס וזאת תוך סיוע מרבי משרד התחבורה.