יום עיון בנושא שלמות המבנה וחקר הכשל

22.9.20 בזום

בתאריך 22.9.2020 התכנסנו לכינוס התשיעי של האיגוד לשלמות המבנה בישראל, עכשו כענף שבר, התעיפות וכשל בלשכת המהנדסים. הכינוס היה וירטואלי כמתחייב ממגפת הקורונה ונערך בזום. כינוס זה בא במקומו של הכינוס הרגיל שהיה אמור להיערך בחודש מרץ ובוטל מחמת המגפה. מטרתו המוצהרת של הכינוס הוא הנגשת נושא שבר, התעייפות וכשל למהנדסים בתחום ואף לציבור המתעניין. בכינוס השתתפו בכירי המדענים בארץ שהם מבכירי המדענים בעולם בנושא שבר, התעייפות וכשל, דוקטורנטים המשלימים את עבודת הדוקטורט שלהם ומהנדסים מומחים בתחום. הארגון של הכינוס וההרצאות המצוינות של כל המרצים הביאו להצלחתו הרבה.          

כנסים סדנאות וימי עיון

סיכום

תכנית יום העיון

09:15-09:00 דברי פתיחה:

פרופ’ דב שרמן, נשיא אשמי

ד”ר עמנואל צבי ליבן, נשיא לשכת המהנדסים והאדריכלים

10:00-09:15 הרצאת מליאה: יו”ר המושב: ד”ר אברהם ברוט

                        ד”ר עופר לוי, חיל האוויר. חקר כשל בחיל האוויר – יכולות פרקטוגרפיה כמותית.

 

10:15-10:00 הפסקת קפה

 

מושב בוקר – יו”ר המושב: פרופ’ לזלי בנקס-סילס

10:35-10:15 פרופ’ לזלי בנקס סילס, אוניברסיטת תל אביב. קריטריוני כשל לסדקים בממשק בין שכבות.

11:55-10:35 פרופ’ דניאל וגנר, מכון ויצמן למדע. תכונות קיצון תלויי ממד במתיחה של דבקים אפוקסיים.

11:15-10:55 פרופ’ ג’אי פיינברג , האוניברסיטה העברית בירושלים. איך סדקים הנעים בחומרים מוצקים פריכים בוחרים את מסלולם.

11:35-11:15 פרופ’ דניאל ריטל, הטכניון. תגובה תחת  אימפקט של מתילצלולוז הידרוג’ל תרמו-רברסבילי.

 

11:50-11:35 הפסקת קפה

 

מושב בוקר סטודנטים יו”ר המושב: ד”ר חנן גבאי

12:10-11:50 מר עידו סימון, אוניברסיטת תל אביב. חיזוי כשל בהפרדות הדבקה של שכבות מרוכבות מודבקות משניות.

12:30-12:10 מר ליאור בכר, אוניברסיטת בן-גוריון. ניטור בריאות בתמסורות גלגלי שיניים באמצעות חיישני FBG אופטיים.

12:50-12:30 מר שגיא חן, הטכניון. חקר נומרי של התחברות חללים ברמה המקרוסקופית בחומרים משיכים.

13:10-12:35 גב’ קרול רודריגס, מכון ויצמן למדע. כוונון של חוזק וחסינות שבר של חומרים משורייני סיבים על ידי טופוגרפית הסיב.

 

14:00-13:10 הפסקת צהרים

 

מושב אחר הצהריים – יו”ר המושב: פרופ’ יעקב בורטמן

14:20-14:00 ד”ר אברהם ברוט, התעשייה האווירית לישראל. סקירת כשל בשלמות המבנה של מטוסים מסחריים וצבאיים.

14:40-14:20 ד”ר עוז גולן, אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. סימולציות מכאניות באמצעות מיקרו-CT כשיטה אפקטיבית בחקירת כשלים ובניתוח מבנים.

15:00-14:40 ד”ר שי פלדפוגל, הטכניון. התקדמות סדק בממשק משתנה שכבתית.

15:20-15:00 פרופ’ דב שרמן, אוניברסיטת תל אביב, שבר פריך ברמה האטומיסטית.

 

15:30-15:20 דברי סיום

לתכנית באנגלית

חוברת תקצירים