סדנת בדיקות במתקני מתח גבוה

08/03/2020

שיעור עיוני בבית המהנדס  – בין השעות 08:30-16:00

בתאריך 03/08/2020  התקיימה סדנה ייחודית

בנושא בדיקת מתקני מתח גבוה בהובלת אריאל סגל.

במהלך הסדנה המשתתפים קיבלו ידע רב בתכנון ובדיקת מתקנים מסוג זה.

הייתה סדנה מאוד מוצלחת.

תוכנית יום העיון

שעותנושא
08:30-09:00התכנסות, קפה ומאפה
09:00-10:30בדיקות התנגדות בידוד
10:30-11:00בדיקת מקדם קיטוב
11:00-11:15הפסקת קפה
11:15-12:15המשך בדיקת מקדם קיטוב
12:15-13:15הפסקת צהריים
13:15-14:45בדיקת חוזק דיאלקטרי
14:45-15:30בדיקת עמידה במתחי יתר
15:30-15:45הפסקת קפה
15:45-16:30בדיקת כבלים
16:30-17:00שאלות ותשובות + סיכום

נותן חסות

מיום העיון