סדנת בדיקות במתקני מתח גבוה

08/03/2020

שיעור עיוני בבית המהנדס  – בין השעות 08:30-16:00

בתאריך 03/08/2020  התקיימה סדנה ייחודית

בנושא בדיקת מתקני מתח גבוה בהובלת אריאל סגל.

במהלך הסדנה המשתתפים קיבלו ידע רב בתכנון ובדיקת מתקנים מסוג זה.

הייתה סדנה מאוד מוצלחת.

תוכנית יום העיון

שעות נושא
08:30-09:00 התכנסות, קפה ומאפה
09:00-10:30 בדיקות התנגדות בידוד
10:30-11:00 בדיקת מקדם קיטוב
11:00-11:15 הפסקת קפה
11:15-12:15 המשך בדיקת מקדם קיטוב
12:15-13:15 הפסקת צהריים
13:15-14:45 בדיקת חוזק דיאלקטרי
14:45-15:30 בדיקת עמידה במתחי יתר
15:30-15:45 הפסקת קפה
15:45-16:30 בדיקת כבלים
16:30-17:00 שאלות ותשובות + סיכום

נותן חסות

מיום העיון