מפגש חשיפה להזדמנויות מימון אירופאי לשת"פ במו"פ בטכנולוגיות הפוטוניקה

28/11/2019, יום חמישי

בין השעות 14:45-18:30

הרשות לחדשנות/ISERD ביחד עם פוטוניקס ישראל בלשכת המהנדסים, קיימו מפגש חשיפת הזדמנויות מו"פ במימון אירופאי. במפגש נכחו כ 40 נציגים מישראל, גרמניה וצרפת, של תעשיות וארגונים העוסקים בפוטוניקה

כנסים סדנאות וימי עיון

תיאור נושאי המפגש

  • הרשות לחדשנות – ניר שקד הציג את תכניות המו”פ במסגרת הוריזן 2020, מסלולי המו”פ האפשריים ואופן ההתארגנות וההגשה של התכניות. ניר הטעים כי  הרשות תעמיד לרשות המעוניינים את שירותיה ותסייע ברצון רב במציאת שותפים למאגד, בחינת התאמת הרעיון לפרויקט לנושא הקול הקורא, החזר חלק מההוצאות הכרוכות בהיערכות להגשה וכתיבת הצעה, כגון: יועצים לכתיבה, הוצאות נסיעה לצורכי היערכות להגשה (בכפוף לתנאי מסלול 37א), בדיקת טיוטת הצעה מלאה (שתוגש לפחות 30 יום לפני הדד-ליין), ללא תשלום, ע”י בודקי הרשות במסגרת מסלול RedTeam, ועוד.

 

  • פוטוניקס ישראל – חיים רוסו הציג את הפלטפורמה האירופאית פוטוניקס 21 המשמשת כארגון גג אירופאי של העוסקים בפוטוניקה וכגוף המשפיע על סוגי תוכניות מו”פ בתחום הפוטוניקה של האיחוד האירופאי

 

  • גב’ אנקה מאנק הציגה את איגוד הפוטוניקה הגרמני Optonet, את חברות הפוטוניקה הגרמניות שהוא מייצג ואת הכדאיות של השימוש באמצעיו כדי לקדם שת”פ עם חברות פוטוניקה גרמניות. האיגוד מעוניין בהגברת השת”פ והוא נכון לסייע ביצירת קשרים עם חברות גרמניות ובחשיפה של הזדמנויות לשת”פ בתכניות גרמניות.

 

  • דר’ ג’נינה בולינג הציגה את איגוד הפוטוניקה הגרמני OpTecBB, את חברות הפוטוניקה הגרמניות שהוא מייצג ואת הכדאיות של השימוש באמצעיו כדי לקדם שת”פ עם חברות פוטוניקה גרמניות. האיגוד מעוניין בהגברת השת”פ והוא נכון לסייע ביצירת קשרים עם חברות גרמניות ובחשיפה של הזדמנויות לשת”פ בתכניות הגרמניות.

 

  • מר מארק אזואלס אשר מרכז בשגרירות צרפת בישראל את הפעילות להגברת השת”פ הטכנולוגי בין חברות צרפתיות לישראליות. מר אזואלס, הציג את האפשרויות לשת”פ בתחום הפוטוניקה בין חברות צרפתיות לישראליות.

 

בסיום הכנס התקיימו מספר רב של פגישות בין הנציגים האירופאיים לבין נציגי חברות ישראליות במטרה לקדם אפשרויות שת”פ.

הרשות לחדשנות ופוטוניקס ישראל מודים למשתתפים ומאחלים הצלחה בתכניות המו”פ ובהקמת שיתופי פעולה

 

מצגות

מארגני המפגש