וובינר: מיתוסים נפוצים לגבי מקורות הצתה

שודר ביום שני, 12.10.20

בוובינר נעבור על מיתוסים נפוצים וניתן דגשים מעשיים לניהול ומניעת מקורות הצתה.

אירועי אש ופיצוץ מתרחשים גם במפעלים ובאתרים שיש בהם נהלים ברורים לגבי מניעת דליקות כגון: ציוד מוגן התפוצצות, עבודות חמות, הגנה מפני חשמל סטטי ונהלי עבודה עם חומרים דליקים.
לפעמים הגורם הוא מיתוסים שנפוצים בתעשייה לגבי מקורות הצתה.

על המרצה:

rotem

רותם אנטמן,  מהנדס כימיה ובעל הסמכה כמהנדס מיגון אש (FPE).

בעל ניסיון בבטיחות אש ובטיחות תהליך בתעשיית הכימיה והפרמצבטיקה בחברות גלובליות. כיום מהנדס יועץ להנדסת בטיחות אש וחומ”ס

לצפייה: