הלוואה מקרן השתלמות - מנורה מבטחים

מהנדס/ת יקר/ה,

משבר הקורונה העלה שאלות רבות בנוגע לאפשרויות הכלכליות העומדות בפנינו בהווה ובעתיד.
רבים מאיתנו נדרשים למציאת פתרונות מהירים לכסף נזיל, על מנת לעבור בשלום את התקופה והמשבר הכלכלי שנוצר בגינה.
מנורה מבטחים מביאה כאן לעיונכם את התשובות לשאלות הנוגעות ליכולת להתמודד עם הצורך בכסף נזיל, במינימום פגיעה בעתידכם הכלכלי.

בנוסף, לאור משבר הקורונה, קבוצת מנורה מבטחים מציעה לך הלוואה מקרנות ההשתלמות ללא ריבית למשך שנה!

לקבלת פרטים, ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות
בטלפון 2000 *
או למייל: ccgemel@menoramivt.co.il

 

לכל התנאים


קבלת הלוואה מקרן השתלמות  

בימים אלו, אצל חלקנו עולה הצורך בלקיחת הלוואה. רובנו יפנו לבקש הצעה מבנקאי, אחרים ידברו עם חברת כרטיסי האשראי או עם חברים ומשפחה, וישנה אפשרות נוספת, הלוואות מקרנות ההשתלמות שלכם.

1. לקיחת הלוואה בפריסת החזרים נוחה על חשבון חלק מהצבירה הכוללת ובהתאם לכללים שקבע הגוף המוסדי שבו מתנהלים חסכונותיך הפנסיוניים.
– ריביות נמוכות
– אין צורך בערבים
גם כשלוקחים הלוואה מקרן ההשתלמות, ניתן להמשיך להפקיד כספים לקרן וליהנות מהטבות המס הנלוות והכספים ממשיכים להיצבר בקרן (בשונה ממשיכת הכספים).

2. לאור משבר הקורונה קבוצת מנורה מבטחים מציעה ללקוחות שלהם קרנות השתלמות עם ותק של לפחות 5 שנים (ויתרה צבורה של לפחות 50 אלף ₪) הלוואה בגובה של 10,000 ₪, כאשר החברה תשלם את הריבית במקום העמית.
– אין ברשותי קרן השתלמות, האם ניתן לקבל הלוואה מכלל קופות הגמל, קרנות הפנסיה או ביטוח המנהלים?
כן, למעט מקופות גמל מבטיחות תשואה וקרן הפנסיה הכללית (מנורה מבטחים משלימה).
– נזילות כספים בחסכונות ארוכי טווח – האפשרויות
אני צריך כסף נזיל, כסף שניתן למשוך באופן מיידי, מהם האפשרויות שלי בחסכונות ארוכי הטווח?

קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל
1. במידה ופוטרת מעבודתך, באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים אשר בקרן הפנסיה שלך ו/או בביטוח מנהלים ו/או בקופת הגמל שרשומים על שמך. חשוב להדגיש כי משיכת סכומים ממרכיב הפיצויים תקטין את היתרה הצבורה ותפגע בפנסיה העתידית.
2. באפשרותך לקחת הלוואה בפריסת החזרים נוחה על חשבון חלק מהצבירה הכוללת ובהתאם לכללים שקבע הגוף המוסדי שבו מתנהלים חסכונותיך הפנסיוניים.

קרן השתלמות

אם הוותק של חשבונך בקרן ההשתלמות עולה על 6 שנים, ניתן לבצע משיכה של הסכומים אשר עומדים לרשותך בקרן ההשתלמות, ללא חיוב במס (למעט מס רווחי הון, ככל שרלוונטי).
משיכת כספים לפני שהסתיימו 6 השנים והקרן הפכה לנזילה כרוכה בניכוי מס מרבי בשיעור של 47% .

משיכה לשיעורין (אנונה) מקרנות ההשתלמות/ קופות הגמל
אנונה היא זרם של מספר ידוע מראש של תשלומים חודשיים קבועים שישולמו בהתאם ליתרת החיסכון בקופה, כלומר מדובר בפדיון לשיעורין של היתרה הצבורה.
האנונה מאפשרת לחוסך לקבל תשלום חודשי מההון שצבר, וגם ליהנות מהריבית (או התשואה) שנצברת על יתרת הכסף שעדיין לא נמשכה*.
ניתן לבקש לקבל אנונה מקרן ההשתלמות אם הקרן נזילה או במקרה בו העמית הגיע לגיל 60 והוותק של קרן ההשתלמות שלו עולה על 3 שנים.
ניתן לבקש אנונה מרכיב הוני (הפקדות שבוצעו לפני 2008) נזיל שקיים בקופת הגמל לחסכון (ככל שקיים). לא ניתן לבקש אנונה מהרכיב הקצבתי (הפקדות החל מ-2008) בקופת גמל לחסכון, שכן התשלום יהווה משיכה שחייבת בניכוי מס במקור בשיעור של 35%.

אם אני בחל”ת, האם אני יכול למשוך חלק מהכספים בקרן הפנסיה / ביטוח המנהלים?
בתקופת החל”ת נשמרים יחסי עובד-מעסיק ולכן לא ניתן למשוך את כספי הפיצויים או כספי התגמולים מהמעסיק הנוכחי. ניתן למשוך כספי פיצויים ותגמולים שהופקדו על ידי מעסיקים קודמים מלבד המעסיק הנוכחי, ומשיכה זו עשויה להיות מחויבת במס בשיעור משמעותי. לכן, מומלץ להתייעץ עם מומחה פנסיוני לפני משיכת כספים פנסיוניים.

חשוב לזכור:

1. פדיון כספי הפיצויים מקרן הפנסיה יקטין באופן משמעותי את הקצבה שתתקבל בגיל הפרישה.

2. במידה והעובד משך פיצויים וירצה לחזור לעבוד אצל אותו מעסיק, יצטרך לשלם מס על הפיצויים הפטורים אם הוא חוזר לעבודה בתקופה של 6 חודשים מהיום שפוטר, או שיצטרך להחזיר את הפיצויים שמשך לקופת הפיצויים. מעסיק שיחזור להפריש פיצויים לאותו עובד במסגרת אותה התקופה, עלול להיות חשוף לאירוע מס.

 

“האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור, הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב ​בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם”, “אין באמור משום מתן התחייבות למתן הלוואה או לסכומה הכפופים ליתרה עדכנית. הקריטריונים למתן הלוואה קבועים בחברה ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי”.