עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית בנושא מניעת זיהום אור

מטעם האגודה הישראלית לתאורה בלשכת המהנדסים

האגודה הישראלית לתאורה בלשכת המהנדסים הציגה עמדתה בנושא צמצום חשיפה לקרינה קצרת גל (האור הכחול). שמחים לבשר כי הממונה על הקרינה אימץ את עמדתנו וקבע מדיניות להגבלה לחשיפה לאור ולמניעת זיהום אור. להלן ניר העמדה:

בנוסף , מצרפים לעיונכם את נייר העמדה (2019) של המועצה הלאומית לבריאות העובד המייעצת למשרד הבריאות ובו פירוט אודות קרינה קצרת גל (האור הכחול) בשעות הלילה ומתוארים כללי זהירות מונעת – לעיונכם לחצו על הקישור: short-wave-radiation