משרת השבוע

למכון התקנים דרוש/ה מהנדס/ת בניין/הנדסה אזרחית לתפקיד רכז/ת

הנדסה אזרחית | הנדסת בניין
מכון התקנים
תל אביב- והמרכז

תאור משרה

תפקיד הרכז
תפקיד הרכז כולל אחריות לטיפול בתקינה הישראלית ובתקינה הבין-לאומית, כמפורט להלן:
א. בתקינה הישראלית:
 מומחה לתקינה :
• מומחה לתהליך התקינה (עמידה בחוק התקנים , בכללי התקנים ובנהלי האגף)
• מומחה למרחב התקינה הרלוונטי לתחום התקן (תקנים זרים וישראליים , חוקים, תקנות ומסמכים תומכים רלוונטיים)
 מנהל הפרויקט:
• אחראי לביצוע פרוייקטי התקינה שבאחריותו בזמן ובמשאבים שהוקצו להם בתוכנית העבודה, תוך תיאום עם עבודת ועדות אחרות (בעיקר בנושאים רב- תחומיים) , לפי הצורך.
 מומחה לכתיבת תקנים:
• מומחה בכל הקשור לכתיבת תקנים באופן חד, ברור ושיטתי לרבות לניסוח החלטות הוועדה באופן תואם ומדויק בפרוטוקולים של הוועדה ובתקן.
 נושא באחריות כוללת לנושאים אלה בוועדות התקינה אותן הוא מרכז:
 להבטיח באופן שיטתי ושוטף כי הוועדה פועלת בהתאם לחוק התקנים, לכללי התקנים ולנוהלי העבודה של אגף התקינה.
 לספק בזמן וביעילות את כל החומר הנחוץ לישיבות, ולטפל בכלל העניינים המנהליים של הוועדה.
 לזהות נושאים המעכבים את התקדמות עבודת הוועדה ,המשפיעים על הכנת התקן ולסייע במתן פתרונות לעיכובים אלה, תוך התייעצות עם היו”ר ועם מומחים רלוונטיים.
 לאיכות התקן שבטיפול הוועדה ,מתחילתו ועד סופו.
ב. בתקינה הבינלאומית-
 להוות איש קשר בין הוועדות הבין-לאומיות הרלוונטיות לעבודה של ועדות התקינה הישראלית ברמת אספקת המידע הרלוונטי וכן בביצוע פעילות שוטפת בוועדת התקינה הבינלאומית הרלוונטית לתקן הישראלי שבתחום טיפולו לרבות: הצבעות, עבודה מול הנציגים הישראליים,
 לרכז את הפעילות של וועדת המראה/נציגות הישראלית בוועדות התקינה הבין-לאומיות, לרבות: ניהול ההצבעות, ליווי הפעילים הישראליים ושיווק ההשתתפות לגורמים ישראלים נוספים, הכל בהתאם להנחיות מוביל הפרויקטים.

דרישות משרה

מהנדס/ת בניין/הנדסה אזרחית
לקבלת פרטים נוספים ושליחת קו”ח יש לפנות לעדה יחיאל במייל aday@sii.org.il

הגשת מועמדות
ללוח המשרות