טופס הרשמה - סיור הנדסי-מקצועי ליפן ודרום קוריאה

13 לילות / 15 ימים
05-19 מרץ 2024

ביטוח נסיעות לחו"ל במנורה מבטחים

הערות כלליות

 • התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים.
 • המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול.
 • מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש דצמבר 2022, יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עלית/ ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.
 • בשל שינויים דחופים בלוח זמני הטיסות וחברות התעופה ייתכנו שינויים בסדר התוכנית ולעיתים אף ויתורים על חלק ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ, בייחוד בטיולים עם זמן שהייה ארוך מחוץ לארץ.
 • ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת קאמינוס. ללשכה אין בנושא שום אחריות.
 • יש להדגיש, להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה לתביעה כנגד חברת “קאמינוס” והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה במקרה זה וכי ” קאמינוס” תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.
 • על הנוסעים להצטייד בביטוח רפואי מתאים הכולל הרחבה להטסה רפואית.
 • יתכן כי סדר הביקורים והסיורים ישתנה בהתאם ללוח הטיסות המעודכן.
 • המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול.
 • כפוף לתנאים הכללים המצוינים באתר החברה.
 • תנאי תשלום : 5 תשלומי שווים או יותר בכרטיס אשראי.
 • אדם שבחר לצאת ביחד עם שותפ/ה לחדר ומכל סיבה שהיא, השותפ/ה ביטל/ה את יציאתו/ה, יוכל לצאת לסיור רק ואך ורק אם יוסיף את תוספת עלות החדר כסינגל. במקרה שירצה לבטל, יחולו דמי ביטול על הנרשם על פי תנאי הביטול והתקנון של חברת הנסיעות.
 • חובת נוכחות בכל הפעילויות לרבות הסיורים המקצועיים.

 

חדש! מלגת קרן ידע הנדסי אקדמי לעמיתי הקרן

 • הקרן מעניקה עד 2 מלגות בשנה לכל היותר בגין השתתפות בסמינרים בארץ / סיורים מקצועיים בחו”ל המוצעים ע”י הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.
 • ניתן לקבל מלגה בגין השתתפות בסיור מקצועי בחו”ל אחת לשנתיים.
 • מלגת הקרן תהיה בגובה של עד 75% מהמחיר המלא לאדם אך לא יותר מ- 2000 ₪.
 • ככלל, חלה חובת השתתפות בהרצאות ו/או בכל תוכן אחר המופיע בתוכנית הסיור המקצועי, כתנאי לקבלת המלגה.
 • לקרן ידע לא תהיה אחריות כלפי העמיתים לעניין התנהלות הסיור המקצועי בחו”ל.
 • קרן ידע לא תהיה אחראית לעניין הכרת המעסיק בסיורים כמזכים בימי השתלמות בשכר.
 • צירוף בן/בת זוג יהיה בהתאם להחלטת הלשכה.
 • הזכאות למלגת השתתפות הינה למשתתף/ת אשר היה/הייתה עמית/ה בקרן במועד הסיור. במידה ומסיבה כלשהיא הופסקה החברות בקרן טרם תחילת הסיור, על העמית תחול החובה להחזיר לקרן את המלגה אשר הוענקה בגין הסיור.
 • לפרטים מלאים לתנאי מלגת קרן ידע.

 

הרשמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים – טלפון 03-5205821 | דוא”ל oshrit@aeai.org.il