ITS תקנות ותקינות

תקנות ותקינות לטכנולוגיות בתחבורה (רכב ותשתיות)

תקנות ותקינות לטכנולוגיות בטיחות, נועדו לאפשר לספקי שירותי תחבורה (ארגוני תובלה, חברות הובלה, חברות הסעה, קבלני תשתית ואחרים), לקבל מידע על דרישות המחוקק והמלצותיו בתחום השימוש בטכנולוגיות לצורך ניהול בטיחות התחבורה.
התקנות והתקינות לטכנולוגיות המובאות כאן, הנן פרי עבודה עמוקה ומקפת של צוותי עבודה שהורכבו ממהנדסי מערכות, מהנדסי תוכנה, מפתחי טכנולוגיות, יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומכון התקנים הישראלי.

 

מכון התקנים- אגף התקינה – מערכת לניטור נתוני נסיעה / קופסה ירוקה

 

כתבו עלינו במגזין אוטוספורט- מיטב החידושים בתחבורה החכמה – בכנס השנתי של ITS

לצפייה במגזין ITS 2014 – הקליקו כאן

משולחנו של היו״ר -אור עמרי
מאמר שהתפרסם במגזין תנועה ותחבורה 2014

משולחנו של היו״ר -אור עמרי
ITS – תמונת מצב 2013