טופס הרשמה - המפגש ה- 11 לשלמות המבנה וחקר הכשל

יום חמישי 16.02.2023, 9:00-16:00

מחיר חבר לשכת המהנדסים/ חברי אשמ”י 250 ש”ח
מחיר מלא 300 ש”ח

סטודנטים לתואר ראשון מוזמנים להירשם כחברי לשכה במסלול סילבר וליהנות ממחיר חבר לפעילות

לפרטים : לשכת המהנדסים והאדריכלים – טלפון 03-5205822 | פקס: 03-5272496 | דוא”ל education@aeai.org.il

חברי לשכת המהנדסים ? המערכת לא זיהתה ? יש לשלוח מייל ל beatrice@aeai.org.il . נא לציין בנושא רישום למפגש שלמות המבנה וחקר הכשל.