הנהלה מקצועית - יור"י איגודים

 

שםתפקידדוא”ל
אהוד נוףיו”ר לשכת המהנדסים והאדריכליםEng-1@aeai.org.il
ישראל דודסגן יו”ר הלשכה ונציג איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיותisrael@davideng.co.il
יגאל גובריןיו”ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיותyigal@wxg.co.il
עמנואל צבי ליבןיו”ר איגוד מהנדסי מכונות ותעופהedmatech@netvision.net.il
ענת זלמה גורן ורמי בן חייםיו”רי איגוד מהנדסי תעשייה וניהולinfo@aeai.org.il
שמואל אוסטריו”ר איגוד מהנדסי אלקטרוניקהausters@gmail.com
אריאל סגליו”ר איגוד מהנדסי חשמלarielsg1@bezeqint.net
יהודה צירקליו”ר איגוד DATA SCIENCEyzirkel@gmail.com
ד”ר יעקב יפלחיו”ר איגוד מהנדסי כימיה וכימאיםveryac@inter.net.il
אמנון ברטלסגן ונציג הלשכה בחבר הנאמניםbartal8@gmail.com
מאיר כהןסגן לרגולציה ונושאים מיוחדיםmeircohen.law@gmail.com
אדריכל דוד קנפויו”ר עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל david@kkarc.com
אור עמרייו”ר איגוד ITS ישראל ur@itsisrael.org
אדריכל אבנר אקרמןיו”ר איגוד מהנדסי עריםavner.ack@netanya.muni.il
נאוה סלעיו”ר איגוד סביבה וקיימותnsela1@gmail.com
מיכאל ערמוןיו”ר איגוד מערכות אוטונומיותmichael.armon@gmail.com
יורם אלעזרייו”ר איגוד בטיחותyoram.elazary@yesafety.co.il
חיים רוסויו”ר איגוד משותף פוטוניקהhaim.rousso@gmail.com
דן וילנסקייו”ר איגוד משותף פוטוניקהvilenskidan@gmail.com
גיל שביטמנכ”ל לשכת המהנדסים והאדריכליםGilSh@aeai.org.il