טופס הרשמה - ההאקתון הלאומי הרביעי להנדסת תעשייה וניהול

24.03.2021 עד 25.03.2021

הרשמת סטודנטיות וסטודנטים להאקתון הלאומי ה 4, תפתח מתאריך 03.01.2021 עד 01.03.2021,

ההאקתון יתקיים על פי הנחיות התו הסגול ככל שתהיינה תקפות באותו המועד

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לד”ר יעל פדרו במייל Ypedro@shenkar.ac.il

בברכה,

צוות ההיגוי

לפרטים והרשמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים – טלפון 03-5205819 | פקס: 03-5272496 | דוא”ל orly@aeai.org.il

 

האקתון הלאומי הרביעי להנדסת תעשייה וניהול - טופס הרשמה
נא למלא 9 ספרות
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם ארגוני המהנדסים והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל.