חשבון הייטק בבנק הבינלאומי

fibi-digi

 

להשארת פרטים לחצו כאן  או התקשרו 2354*

לשכת המהנדסים והבנק הבינלאומי חתמו על הסכם לשיתוף פעולה וכחברי הלשכה, אתם זכאים למגוון רחב של הטבות אטרקטיביות!

לקוחות חדשים המצטרפים למבצע הייטק בבנק הבינלאומי, מקבלים מענק מיידי על סך  1,200 ש”ח(1)

בנוסף, נהנים ממגוון רחב של הטבות ושירותים שיסייעו לניהול יעיל של חשבונכם ויחסכו לכם זמן וכסף.

 הטבות ללקוחות חדשים:

 • מענק הצטרפות בסך 1,200 ₪ לפותחי חשבון חדש מעבירי משכורת (1)
 • פטור ל-3 שנים מתשלום עמלות (2)
  עמלות פעולה על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר בעו”ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת השלמה למינימום)
 • מסגרת משיכת יתר ללא ריבית (3)
  בגובה המשכורת – עד לסכום של 10,000 ₪ לתקופה של שנה

 

הטבות לכלל לקוחות חשבון מהנדסים:

 • מסגרת אשראי עד פי 3 מהמשכורת (4)(3) 
  מסגרת אשראי של עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ₪ (הנמוך מביניהם) בריבית של P+1.5% לשנה
 • פנקסי שיקים חינם  – כל שנה (5)
  5 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע
 • הטבות במט”ח למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע
 • פטור מעמלת חליפין מט”י-מט”ח
 • פטור מהעברות מט”ח לחו”ל ומחו”ל
 • הטבת שער ברכישת/המרה מט”ח – 5 פרומיל

 

הלוואות בתנאים מועדפים:(6)

 • מגוון הלוואות אטרקטיביות בסכום של עד 150,000 ש”ח לתקופה של עד 144 חודשים.
 • הלוואות לרכישת רכב פרטי חדש הלוואה עד 100% משווי הרכב או עד 150,000 ש”ח (הנמוך מביניהם) בריבית אטרקטיבית לתקופה של עד 60 חודשים. (7)

לעלון ההטבות

לפירוט ההטבות המלאות והמשתלמות לחברי לשכת המהנדסים לחץ כאן

fibi-digital

לנוחיותך, הבנקאים של הבנק הבינלאומי ישמחו לתת מענה בכל שאלה:

אזור המרכז והשרון
רודין אורית Rodin.O@fibi.co.il 052-4473608
סנקביץ דיאנה Senkevich.D@fibi.co.il 052-4473292
אזור דרום וירושלים
בנשק יהושע Bonchek.Y@fibi.co.il 052-4473359
איתן משריקי Mashriki.E@fibi.co.il 052-4473491
אזור חיפה והצפון
רקובר אמנון Rakover.A@fibi.co.il 052-4473391
זוהר רובינפלד Rubinfeld.Z@fibi.co.il 052-4473674

 

 1. המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עיסקי) לאחר העברת המשכורת הראשונה. מענק אחד בלבד יינתן לכל חשבון.
 2. מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו”ש.
 3. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 4.  ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע.
 5. כפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר הבינלאומי on line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה.
 6. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 7. הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף ישעבוד לטובת הבנק.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע”י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע מהנדסים: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות אוצר החייל הבנק הבינלאומי (לא כולל משיכות במזומן). הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.

“משכורת”: סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון. (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות  (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס”ב (מרכז סליקה בנקאי בע”מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס”ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת (“התעריפון”). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P):  “ריבית בסיסית”  הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע”י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק  .www.fibi.co.i

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי on-line / באפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.