מועצת ההנדסה והאדריכלות

אודות

מועצת ההנדסה והאדריכלות קיימת מכוח חוק המהנדסים שנחקק בשנת התשי”ח, 1958.

בראש המועצה עומד שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או נציגו.

מועצת ההנדסה והאדריכלות מורכבת מ-27 נציגים, על פי החלוקה הבאה:

14 נציגי הממשלה, 9 נציגי לשכת המהנדסים והאדריכלים, נציג אוניברסיטת תל-אביב, נציג אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושני נציגים נוספים מהמוסדות להשכלה גבוהה.

המועצה, המייעצת לשר, עוסקת בעיקר בתחומי הרישום, הרישוי והאתיקה הממלכתית.

בצד רשם המהנדסים והאדריכלים פועלת ועדה מקצועית ומייעצת, הממונה ע”י מועצת ההנדסה והאדריכלות, והיא זו שדנה בכל אותן בקשות לרישום שקיים לגביהן ספק ו/או צורך בבירור.

 

תחת מועצת ההנדסה והאדריכלות פועלות הוועדות הבאות:

– ועדת בחינות

– ועדה מייעצת

– ועדת אתיקה מקצועית של המהנדסים והאדריכלים

– ועדה להכרה במסלולים הנדסיים במוסדות שאינם אוניברסיטאות

– ועדות שונות עפ”י הצורך

 

לרשימת חברי מועצת הנדסה ואדריכלות לחצו כאן

 

נציגי לשכת המהנדסים והאדריכלים במועצת ההנדסה והאדריכלות

מהנדס אהוד נוף

מהנדס ישראל דוד

מהנדס דוד קנפו

ד”ר עמנואל ליבן

מהנדס שמואל אוסטר

מהנדס אריאל סגל

מהנדס אמנון ברטל

מהנדס יורם אלעזרי

מהנדס יגאל גוברין

 

לאתר ועדת האתיקה לחצו כאן