הודעה בדבר בחירות למוסדות הלשכה

הנהלת הלשכה החליטה לקיים בחירות למוסדות הלשכה בהתאם לתקנון.

הבחירות תתקיימנה ביום 3.12.2019.

כמתחייב ובהתאם להחלטת ועדת הבחירות, יועמד לרשות הציבור ספר בוחרים בו כול אחד יוכל לבדוק האם שמו נכלל בספר הבוחרים.

הספר יועמד החל מיום 2.10.2019 אצל גב׳ ביאטריס קונסטנטין, מנהלת מחלקת דמי חבר.

ע”מ לבדוק האם הנך נכלל בספר הבוחרים, ניתן לפנות אל ביאטריס בטלפון מס’ 03-5205810 או באמצעות המייל beatrice@aeai.org.il

גיל שביט מנכ”ל הלשכה