קול קורא להתנדבות אנשי הבטיחות - חרבות ברזל

חברי וחברות האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות,

בנינים רבים נפגעים במהלך המלחמה. קיים מחסור במקומות לינה חלופיים והרשויות עושות את המקסימום כדי לאפשר לדיירים לחזור לביתם.

לבקשת יו”ר איגוד מהנדסי ואדריכלי ערים אני פונה אליכם כדי לבחון את נכונותכם להתנדב ולעזור למהנדסי הערים המצויים בעומס רב.

במטרה להקל על העומס בשעת חרום זו ולהאיץ את טיפולם של הגורמים המקצועיים על מנת לאפשר לדיירים לחזור בבטחה מהר ככל האפשר לבתי מגוריהם, אנו מחפשים חברי איגוד בעלי הכשרה כמהנדסי בטיחות ו/או כממונים על הבטיחות שמוכנים להתנדב ולסייע למהנדסי הערים ברשויות המקומיות הקרובות לאזור מגוריהם. הצורך הוא בכל רחבי הארץ.

השיטה:

  1. פרטי המתנדבים יועברו למהנדסי הערים. מהנדסי הערים יצרו קשר עם המתנדבים, יפעלו ישירות מולם ויקראו להם לסיוע על פי הצורך. לאיגוד הישראלי להנדסת בטיחות וללשכת המהנדסים לא תהיה מעורבות ואחריות לפעילות ההדדית ביניהם.
  2. המתנדב ייכנס לזירה יחד עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
  3. הכניסה לזירה תתבצע רק לאחר שהמבנה אושר כראוי למגורים מבחינה קונסטרוקטיבית ולאחר שנבדק ואושר ע”י קונסטרוקטור מטעם מהנדס העיר. ניתוק תשתיות כגון חשמל וגז, הינו באחריות בלעדית של כיבוי אש והרשות המקומית.
  4. המתנדב יתבקש לבצע סריקה בבניין, בשטחים הציבוריים (לובי חדר מדרגות וכו’) ובתוך הדירה לאיתור מפגעים מסוכנים כתוצאה מהדף. לדוגמה: מעקה לא יציב, ארונות לא יציבים, שקעי חשמל חשופים, זכוכיות ומפגעים שעלולים לסכן את הדיירים. כמו כן, מתן הנחיות להתנהלות במבנה כגון איסור יציאה למרפסת בשל מעקה לא יציב, מרחב מוגן שלא ניתן לסגירה, סגירת חדר לא לשימוש וכו’. למתנדבים תופץ רשימת תיוג מומלצת.

המעוניינים והמעוניינות להתנדב, מתבקשים למלא את הפרטים בקישור:
להגשת פרטים>>

שירות זה חשוב ביותר עבור האזרחים למניעת פגיעות ופציעות נוספות.

 

בברכה,

יורם אלעזרי
י
ו”ר האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות
לשכת המהנדסים