קול קורא הכינוס השנתי להנדסת ניסויים

27 במאי 2021

מטרות הכינוס

הצגת חידושים ושיטות מתקדמות בהנדסת ניסויים בתעשייה ובאקדמיה.
הצגת קהיליית הניסויים ופעילויותיה למהנדסים צעירים ובוגרי פקולטות להנדסה.
העברת מידע בלתי אמצעי בין חברי הקהילה.

שעות הכינוס: 09:00-16:00*
שתי הרצאות פתיחה בנות 30 דק’ כל אחת והרצאות שוטפות בנות 20 דק’ בהמשך .
*זמני הרצאתם של מרצים אורחים מחו”ל יותאמו להבדלי השעות.

קהל היעד:
מהנדסי מחקר ופיתוח, מהנדסי ניסוי מהתעשייה ומערכת הביטחון, חוקרים מן האקדמיה ותלמידי הנדסה לקראת סיום לימודיהם וכל מי שמתעניין בתחום.

נשמח לקבל הרצאות בנושאים הבאים: ***

• ניסויי טיסה- בכנס תוכרז הקמת פורום ניסויי טיסה
• שיטות, מערכות ניסוי ועיבוד נתונים מתקדמים
• ניסויי קרקע, מנהרות רוח
• ניסויים ימיים וכלי שייט אוטונומיים
• ניסויים בכלי רכב יבשתיים ואוטונומיים
• ניסויים בהנדסת תרופות וביו הנדסה
• ניסויי פיתוח להנדסת מכטרוניקה ורובוטיקה
• CFD ושיטות ולידציה לתקפות ניסויים וחישובים נומריים
• מדידות באיכות הסביבה
• ניסויים במערכות אנרגיה מתחדשת
•  בטיחות בניסויים, ניהול סיכונים ובקרת איכות
נושאים נוספים יתקבלו בברכה

משלוח תקצירים

הצעות להרצאות ניתן להגיש אל לשכת המהנדסים כמאמר של עד עמוד אחד או שניים בשפה העברית האנגלית לא יאוחר מה 1.3.2021.
ההצעות להרצאות צריכות להיות מקוריות. הודעה על קבלה/דחייה של ההרצאות תשלח למציעים עד ה- 15.3.2021.

התקציר יכלול את שם ונושא ההרצאה, מבוא, מטרות הניסויי, שיטות הניסוי, אמצעי מדידה ודיוקים,  תוצאות ודיון ומסקנות. מומלץ להוסיף תמונות. יש להעלות קובץ בוורד בלבד.

התקצירים יאוגדו בחוברת הכינוס
יש להעלות קובץ בוורד בלבד

Download Template for Lecture Summary

בברכה
ד”ר משה זילברמן
יו”ר ענף הנדסת ניסויים moshezi@jce.ac.il


קול קורא הנדסת ניסויים
יש למלא 9 ספרות
משלוח תקצירים

הצעות להרצאות ניתן להגיש אל לשכת המהנדסים כמאמר של עד עמוד אחד או שניים בשפה העברית האנגלית לא יאוחר מה 1.3.2021.
ההצעות להרצאות צריכות להיות מקוריות. הודעה על קבלה/דחייה של ההרצאות תשלח למציעים עד ה- 15.3.2021.

התקציר יכלול את שם ונושא ההרצאה, מבוא, מטרות הניסויי, שיטות הניסוי, אמצעי מדידה ודיוקים,  תוצאות ודיון ומסקנות. מומלץ להוסיף תמונות. יש להעלות קובץ בוורד בלבד.

התקצירים יאוגדו בחוברת הכינוס
יש להעלות קובץ בוורד בלבד

Download Template for Lactur Summary

יש לצרף תקציר בפורמט וורד *

Maximum file size: 5.12MB

יש לצרף קורות חיים בפורמט וורד *

Maximum file size: 5.12MB

צירוף הקובץ בוורד בלבד לצורך עריכה לשונית