קול קורא לתוכנית להכשרת מהנדסים במקצועות הפוטוניקה (אלקטרואופטיקה)

איגוד פוטוניקס ישראל פועל במטרה להגביר את תרומת הפוטוניקה לכלכלת ישראל. אחד האמצעים החשובים לכך היא העלאת רמת הידע והכשירות של מהנדסים לעיסוק במגוון מקצועות הפוטוניקה.

אנו בפוטוניקס ישראל עתידים לפתוח מרכז להכשרה בידע האלקטרואופטי הגנרי, בכוונתנו לבצע את ההכשרות באמצעות בקורסים מתמשכים ובסדנאות חד יומיות ממוקדות נושאים.

לצורך קביעת תכניות הלימודים ומִשְכן, אנו מעוניינים לבצע איסוף צרכים.

אנו מבקשים לקבל ממך את נושאי הידע שאתה מזהה, ואשר הכשרה מתאימה בהם, תסייע להפיכת המהנדסים שלך להיות יותר אפקטיביים בביצוע הפרויקטים.

ביצוע מרוכז של הכשרה בידע הגנרי על ידי גוף חיצוני לכלל העוסקים, עשוי לחסוך לחברות משאבים רבים ולקצר את משך ההכשרה.

לכן, קליטת מהנדסים בתעשיות העושות שימוש באלקטרואופטיקה, מחייבת הכשרה של מהנדסים אילו למיומנויות הדרושות.

חתכי הפעילות של המהנדסים הם רבים ובהם: השתתפות בקביעת קונספט המוצר, תכנון המוצר, תכנון צב”ד, הכרת רכיבים אלקטרואופטיים ותכונותיהם, שיטות מדידה, הכרת אמצעי מדידה, אילוצי ייצור והרכבה, שילובים ועוד.

בשיחות שהיו לנו עם מובילים בתעשיות הנ”ל, נמצא כי מהנדסים נקלטים, זקוקים להכשרה מקצועית שתאפשר להם להיות מהנדסים אפקטיביים.

השקעת החברות בביצוע ההכשרה, צורכת משאבים רבים עבור הכנת מגוון ההכשרות והקצאת מומחי החברה וזמנם היקר, לביצוע הכשרות אלה.

ההכשרה הנדרשת כוללת בד”כ מרכיב של ידע אלקטרואופטי גנרי וידע הספציפי לחברה הקולטת.

 

מציעים מגוון רחב של תכניות הכשרה ייעודיות ומותאמות אישית:

·         יסודות האלקטרואופטיקה: גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום הקרינה, עבירות אטמוספרית, חישה …

·         ערכים ויחידות הנהוגים בפוטומטריקה ורדיומטריקה.

·         מקורות קרינה וקרינת גוף שחור.

·         מאפייני גילוי/הכרה/זיהוי, עקרונות תכנון לצורך עמידה בדרישות הנ”ל.

·         אמצעי ייצוב קו ראייה (אינרציאלי ותמונתי) וניווט.

·         שיטות וכלי ניתוח ועיבוד תמונה, שיפור תמונה, דחיסה ופריסה.

·         סוגי גלאי קרינה, מאפייניהם ומגבלותיהם.

·         לייזרים: סוגים, הסחות תדר, שימוש במעבדה ובטיחות

·         אופטיקה: עקרונות, סוגי אופטיקות, אלמנטים אופטיים, מאפייני אופטיקה וגורמי טיב, רגישות לפרמטרים, אילוצי דיפרקציה.

·         פרמטרי ושיטות מדידה: ציר אופטי, קולימציה, אינטרפרומטריה, MTF, CTF.

·         רגישות המערכות להפרעות אלקטרומגנטיות ועקרונות מנגנוני הגנת תאלמ”ג.

·         אמצעי מדידה וכיוון כמו: קולימטור, אינטרפרומטר, תיאודוליט, מונוכרומטור, מקורות אור, מטרות הפרדה, כדור אינטגרציה. שיטות כיול לאמצעים אלה.

·         מאפייני ואמצעי הדמייה לצורך בחינה של טיב משטחים/מעגלים מודפסים.

·         רכיבים אלקטרואופטיים: גלאים (נראה, תרמי), מגן קר, דיודות לייזר, פוטו דיודה, סיבים

·         תצוגות: סוגים, שיטות לשילוב מידע על גבי תמונות Augmented Reality, שיטות למדידת איכות התצוגה.

·         תקשורת אופטית, מאפייניה ומגבלותיה.

·         ביצוע ניסויי תנאי סביבה ומדידת הביצועים האלקטרואופטיים של המערכת/רכיב נבדק

 

יש להעביר את הנושאים וצורכי ההכשרה הנדרשים עד ה  – 28.05.2020.

 

תודה מראש על שיתוף הפעולה.

בברכה, שלמה גלזר
מנהל פוטוניקס ישראל בלשכת המהנדסים
054-9993710
shlomoglazer@gmail.com

 

רועי ליזרוביץ
מרכז פעילות פוטוניקס ישראל
roi@aeai.org.il