סדנה בנושא תכן ל-AM אבטחת איכות ושילוב בקווי ייצור - טופס הרשמה

יום רביעי| 29/01/2020 | בית המהנדס, ת"א

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הנם שדות חובה.

סדנה בנושא תכן ל-AM אבטחת איכות ושילוב בקווי ייצור- טופס הרשמה
נא למלא 9 ספרות

Maximum file size: 2.5MB

ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם ארגוני המהנדסים והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל.

 

המפעיל הנו רימונים החברה הכלכלית של ארגוני המהנדסים בע”מ 

  • תשלום לפקודת “רימונים בע”מ” ח.פ. 51-441157-8
  • המחאות יש לשלוח בדאר ישראל, לכתובת: בית המהנדס, ת.ד. 6429, תל אביב
  • העברה בנקאית יש להעביר לחשבון “רימונים בע”מ” – בבנק 31, סניף 065, חשבון 409-286265
  • לתשלום בכרטיס אשראי, אנא פנו לח”מ

 

פרטים והרשמה: רויטל לוי – טלפון 03-5205808 | פקס: 03-5272496 | דוא”ל revital@aeai.org.il 

 

*קרן ידע: זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.