קורס מיומנויות מעשיות בהנדסת מערכות

01.01.21 עד 01.01.21

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

תאריכים ודמי השתתפות בהתאם לזכאויות
יפורסמו בהמשך

מתעניינים? לפרטים נוספים

03-5205811
education@aeai.org.il

איגוד מכונות, תעופה וחלל
הדפס אירוע

בצד הצורך להתמודד עם אתגרים הנדסיים, מהנדס נדרש לנהל תקשורת בין אישית ובין צוותית, בכתב ובעל פה. בין אם מדובר בתקשורת פנים ארגונית ובין אם בתקשורת בין גורמים חיצוניים.

הכשרה מקצועית מוכרת לגמול השתלמות מקצועי*

אודות ומטרות הקורס

אודות הקורס

בצד הצורך להתמודד עם אתגרים הנדסיים, מהנדס נדרש לנהל תקשורת בין אישית ובין צוותית, בכתב ובעל פה. בין אם מדובר בתקשורת פנים ארגונית ובין אם בתקשורת בין גורמים חיצוניים. הקורס מקנה כלים ומיומנויות הנדרשות על מנת לאפשר למהנדס לצלוח את האתגרים שצוינו לעיל, כגון: כתיבת מפרטים, ניהול קבלני משנה, כתיבת דוחות, פרזנטציה בע”פ, תחקור, תכן לפשטות, אתיקה, הערכות הנדסיות.

מטרות הקורס

 • מתן ידע בכתיבת מסמכי התקשרות כגון מפרט פיתוח למוצר ותכולת עבודה, הבנת עקרונות החוזה, ניהול מכרז, הכרת שיטות לבחירת קבלן משנה מתאים, שיטות בקרה יעילה עד לקבלת המוצר
 • שיפור ההתנסחות בכתב ובעל פה
 • ניהול תחקור של תאונות, תקריות ותקלות
 • הבנת עקרונות התכן הפשוט, האתיקה והשימוש ב- Estimates

כללי

 • הקורס הנו לעדכון ולרענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא
 • *הקורס מוכר לגמול השתלמות מקצועי בהתאם לבדיקה הפרטנית שיש לבצע מול מחלקת גמול השתלמות
 • קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד
 • סה”כ 48 שעות אקדמיות- 6 מפגשים של 8 שעות אקדמאיות
 • הקורס יתקיים בימי ב’ בין השעות: 09:00-16:30
 • ההרצאות ילוו במצגות
 • כל משתתף יקבל חומר נלווה מודפס
 • הקורס יכלול 2 תרגילים מסכמים, בנושאים: מפרטים ודוחות
 • במהלך המפגשים יינתנו כ-20 תרגילי כיתה קצרים
 • פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים
 • עלות הקורס כוללת ארוחת צהריים קלה
 • הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות

תעודה

מסיימי הקורס העומדים בדרישות יהיו זכאים לתעודה מטעם לשכת המהנדסים

נושאי לימוד

מפגש נושא לימוד למפגש
1 כתיבת מפרטים

 • הגדרת מפרט. אילו דרישות לא ייכללו במפרט (אלא במסמכים אחרים)?
 • סוגי מפרטים וכללים משותפים לכתיבתם
 • מפרט מוצר בפיתוח:
 • השפעות על כתיבת מפרט פיתוח
 • דרישה מפרטית “פתוחה” לעומת דרישה מפרטית “סגורה”
  (Performance Based Specification)
 • טכניקת כתיבת מפרט פיתוח מוצר (מבנה / פורמט):
 • הגדרות נכונות של ממשקים, ביצועים, תכונות פיסיות, אורח חיים, אמינות, תחזוקתיות, בדיקתיות, תנאי סביבה, תאימות אלקטרו-מגנטית, סימונים, בטיחות, הנדסת אנוש ופוטנציאל גידול
 • הגדרות דרישות מפרטיות להוכחת כושר (QT) ובדיקת קבלה (AT)
 • מטריצת אימות הדרישות (Compliance Matrix)
 • אימות לעומת תיקוף (Verification Vs. Validation)
2 כתיבת מפרטים (המשך):

 • מפרטי עבודה (ברמת חשיפה בסיסית) והקשר שלהם ל”ספר הכחול”
 • הגדרת מוצרי מדף
 • תרגיל במפרטים

הערכות הנדסיות:

 • צורך בהערכות בחיים ההנדסיים ה”מדויקים”
 • שיטות הערכה
 • דוגמאות ותרגילים
3 עריכת דוחות:

 • שונות דוח מערוצי תקשורת אחרים, מטרות, אוכלוסיית היעד
 • הסבר ותרגול תבנית אחידה לדוח מכל סוג שהוא
 • הבדל בין תקציר לתקציר מנהלים
 • הבדל בין תוצאות גולמיות ומעובדות
 • הבדל בין מסקנות, לקחים והמלצות
 • הבדל בין מקורות לביבליוגרפיה
 • עריכת דוחות – תרגיל מסכם

כתיבת דוחות – התנסחות ממוקדת ובהירה:

 • ניסוח, תמצות, מיקוד
 • פיסוק וכתיב מלא כגורם שמשפיע על המשמעות
 • סדר המילים במשפט
 • התאמת השפה לקהל
4 ניהול קבלני משנה (קב”מ):

 • מהו “פריט מיוחד” ואיך מנהלים אותו?
 • Make or Buy יתרונות וחסרונות בעבודה עם קב”מ
 • הגדרת “פריט מיוחד” (לעומת “פריט מדף” או פריט יצור “פשוט”)
 • מנהל קב”מ ל”פריטים מיוחדים”: כישורים, סמכויות ואחריות
 • תיאור תהליך ניהול קב”מ: מהייזום, דרך תהליך ההתקשרות בקרת קב”מ ואספקות
 • מסמכי ההתקשרות: מפרט / תיק מוצר, תכולת עבודה, חוזה / הזמנה:
 • הגדרת הפריט – מפרט / תיק מוצר
 • מסמך תכולת עבודה (SOW):
 • תכולת עבודה ממשקי עבודה בין המזמין לקב”מ, בקרת תצורה, אבטחת מוצר, טיפול בכישלונות, תוצרים מושתלים (GFE) מתקנים מושאלים (GLE), סקרים, מפגשים, דיווחים
 • דוגמה ל”תכולת עבודה
 • חוזה:
 • חוזה בעיני מנהל קב”מ – שאינו משפטן: מפרט / תיק מוצר כנספח טכני לחוזה,SOW  כנספח ניהולי לחוזה, Incoterms, זכויות, בעלות, נכסי המזמין, אחריות, מחלוקות, הפסקה והפרת החוזה, המחאת החוזה, מועד כניסת החוזה לתוקף, קדימות
 • נספח תמורה: שיטות התקשרות, תמריצים, תוצרים, לוחות זמנים לאבני דרך ומועדי אספקה, תשלומים, ערבויות, אופציות
 • דוגמה ל”תנאים חוזיים כללים”(Terms & Condition)
5 ניהול קבלני משנה (המשך):

 • “בקשה להצעה” / מכרז ובחירת קב”מ
 • מבנה “בקשה להצעה” (RFP) לגבי מזמין שאינו כפוף ל”חוק חובת מכרזים”
 • טבלת היענות (Compliance Matrix)
 • מכרז / “בקשה להצעה” דו שלבי: משא ומתן, Best And Final Offer (BAFO)
 • אמות מידה להערכת הצעות. שלוש שיטות להערכת הצעות
 • דוגמה ל”בקשה להצעה”
 • בקרת קב”מ:
 • תחומי הבקרה – מסמך תכולת עבודה ככלי עיקרי לבקרה
 • שיטות הבקרה
 • יחסי לקוח – קבלן משנה
 • דוגמאות וטיפים

הצגת נושא (פרזנטציה) בעל פה:

 • תכנון המסר תוך התאמתו למטרות ולקהל היעד
 • גורמים התורמים לבהירות ועניין
 • מבנה
 • סגנון – ניסוח
 • שפת גוף
 • שילוב נכון בין מסר המילולי ומצגת ממוחשבת
 • טיפול בשאלות הקהל
6 תחקור תאונות, תקריות ותקלות:

 • עקרונות תחקור
 • הקרנת סרט וידאו על החקירה המורכבת ביותר בהיסטוריה של התעופה
 • תחקור תקרית באחד המפעלים בארץ

אתיקה והנדסה:

 • מדוע יש צורך ב”קוד אתי” בארגון טכנולוגי
 • מה בין “קוד אתי” ל”חוק מדינה”? מה בין “קוד אתי” לנהלי הארגון?
 • האם יש הבדל בין “תקנון משמעת” ל”קוד אתי”?
 • גישות של ארגונים שונים לקוד האתי הכתוב שלהם
 • דוגמאות לדילמות אתיות מעניינות
 • דוגמאות להפרת קוד אתי

תכן לפשטות:

 • כללים לתכן פשוט
 • חיקוי של הטבע (ביומימטיקה)
 • אסכולות באדריכלות לגבי פשטות
 • איחוד לעומת הפרדת פונקציות

תרגיל שמדגים פשטות

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים או במרצים

לקבלת מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, מלאו את הפרטים

טופס התעניינות קורס מיומנויות מעשיות בהנדסת מערכות

ליצירת קשר

מחלקת ייעוץ ורישום
Fax: 03-5272496
education@aeai.org.il