סמינר מקצועי בנושא בטיחות - פסטורל, כפר בלום

06.11.22 עד 09.11.22
אמצע שבוע א'-ד'
פתוח להרשמה עד 06.10.22
הדפס אירוע

בהובלת האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות.

השתתפות בסמינר מוכרת כ-2 ימי כשירות לממוני בטיחות 

סמינר מקצועי

עלויות

מחיר חבר לשכה בניצול כוכבים וזכאי קרן ידע: 300 ש”ח
מחיר חבר לשכה בניצול כוכבים שאינו זכאי קרן ידע: 715 ש”ח
מחיר חבר לשכה ללא כוכבים שאינו זכאי קרן ידע: 1325 ש”ח
מחיר למי שאינו חבר לשכה וזכאי קרן ידע: 460 ש”ח
מחיר למי שאינו חבר לשכה ואינו זכאי קרן ידע: 1525 ש”ח

גובה מלגת הקרן הינה בסך 1370 ש”ח
גובה קיזוז כוכבים בלשכה לזכאי קרן 160 כוכבים
גובה קיזוז כוכבים בלשכה למי שאינו זכאי קרן 1115 כוכבים
המחירים הינם לאחר קיזוז מלגה וכוכבים לזכאים

תוספת בן/בת זוג: 1425 ש”ח
תוספת לילד (גיל 2-12) בחדר הורים: 705 ש”ח
תוספת לתינוק (גיל 0-12) בחדר הורים: 0 ש”ח
תוספת חדר סינגל: 1025 ש”ח

תפוסת חדר מקסימלית – זוג + 2 ילדים + תינוק

סמינר על בסיס חצי פנסיון

פרטים והערות

 • יש למלא את הפרטים בטופס ההרשמה בקפידה.
 • רישום ושריון מקום בסמינר מותנה בהשלמת טופס רישום הכולל הזנת אמצעי תשלום בלבד.
  טופס שיתקבל ללא אמצעי תשלום, ההזמנה תימחק.
  כרטיס האשראי אינו מחויב אלא תופס מסגרת בחודש ההזמנה. החיוב יתבצע כשבוע לפני תחילת סמינר.
 • אישור הרשמה זמני אינו מהווה אישור השתתפות בסמינר.
 • קבלת חדרים בשעה 15:00, בנקודת הקליטה של הסמינר, ע”י נציג הלשכה, בכפוף להצגת ת”ז.
 • מסירת מפתח לחדר שהוזמן ע”י שני זכאים תתבצע בנוכחות שניהם יחד ובהצגת תעודה מזהה בלבד!
 • תינוק ע”פ הנחיית המלון בגילאים 0 עד שנתיים, בכפוף להצגת נספח ת”ז של ההורה. יש לצרף את הנספח בעת הרישום.
 • בקשות לשינויים/ביטולים/פרטים נוספים יש להעביר במייל לביאטריס בכתובת beatrice@aeai.org.il
 • במקרה בו מהנדס נרשם לבד ולא ציין שם שותף – ישובץ לחדרו מהנדס נוסף באופן אקראי.

דגשים לעניין נוכחות בהרצאות:

 • עמית/ת הקרן אשר יהיה/תהיה נוכח/ת בפחות מ – 50% מההרצאות/פעילויות התוכן בסמינר, לא יהיה/תהיה רשאי/ת להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת 2022 ובשנת 2023.
 • רישומי הנוכחות (בהרצאות/פעילויות התוכן בסמינר) אשר נערכים ע”י נציגי לשכת המהנדסים או מי מטעמם, יהיו מחייבים וקובעים לעניין זה.
 • הרישום יערך בתחילת כל הרצאה ובסיומה והינו באחריות כל עמית/ה לוודא כי נוכחותו/ה נרשמה.
 • חובת הנוכחות בהרצאות הינו נוהל של הקרן. חובה זו חלה גם על משתתף/ת אשר הגיע/ה לסמינר על חשבון ימי חופשה, ואינו/ה תלוי/ה בניצול ימי השתלמות בשכר.
 • ללא קשר לחובת הנוכחות בהרצאות, קבלת “אישור השתתפות בסמינר” מותנה בנוכחות בלא פחות מ – 80% מן ההרצאות/פעילויות התוכן בסמינר. את האישור ניתן לקבל משרדי הלשכה לאחר סיום הסמינר. יש לשלוח מייל לביאטריס בכתובת beatrice@aeai.org.il
 • הזכאות למלגת השתתפות בסמינר הינה למשתתף/ת אשר היה/הייתה עמית/ה בקרן במועד הסמינר. במידה ומסיבה כלשהיא הופסקה החברות בקרן טרם תחילת הסמינר, יהיה צורך להחזיר לקרן את המלגה אשר הוענקה בגין הסמינר.

תנאי ביטול:

 • לביטול הרשמתך בסמינר, יש לשלוח בקשה הכוללת את פרטיך ופרטי הסמינר, באמצעות מייל לכתובת beatrice@aeai.org.il
 • אישור על ביטול ההרשמה ישלח לכתובת המייל של הפונה. רק קבלת אישור כאמור יהווה אסמכתא לביטול ההרשמה לסמינר.
 • הודעת ביטול שנתקבלה עד- 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר-ללא חיוב בדמי ביטול.
 • הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבעות מיום תחילת הסמינר- דמי ביטול מלאים עפ”י דרישת המלון.

הבהרות לעניין הקורונה:

 • יש להתעדכן באתר הרשת לעניין ההנחיות המעודכנות לפני ההגעה לסמינר.
 • העברת ההרצאות – ההרצאות תתקיימנה באופן פרונטלי באולם ההרצאות.
 • באחריות משתתפי הסמינר לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא.
 • למען הסר ספק, במקרה בו לא תתאפשר כניסת משתתף למלון, ללשכת המהנדסים לא תהא כל אחריות בנושא. כמו כן במקרה זה, הלשכה תהא רשאית לחייב את המזמין בעלות מלאה של הסמינר .

בעניינים נוספים והנחיות – ניתן להתעדכן ישירות באתר משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1

 

לשאלות ומידע נוסף

טופס התעניינות סמינר מקצועי בנושא בטיחות - פסטורל, כפר בלום
קבלת מידע ועדכונים מלשכת המהנדסים

ליצירת קשר

ביאטריס קונסטנטין
מנהלת מחלקת חברוּת ומאגרי מידע ומחלקת סמינרים מקצועיים בארץ
טלפון: 03-5205810
פקס: 03-5275346
beatrice@aeai.org.il