MaaS 2.0 , חלק ב' - מפגש שולחן עגול בנושא תחבורה שיתופית

10.02.20 עד 10.02.20
יום שני

רחוב דיזנגוף 200, תל אביב.

בין השעות: 17:00-19:00

ללא עלות –  מותנה ברישום מראש

Data ScienceITS
הדפס אירוע

התחבורה השיתופית, היסעים, מוניות שיתופיות, נסיעות שיתופיות, אופן הפעלה, צורת שליטה, התשלום, הניהול והרגולציה?

האם יש לאפשר לחברות דוגמת אובר וליפט  לפעול בישראל? האם התחבורה השיתופית תורמת  או מפריעה לפתרון בעיית התנועה במטרופולין?

על המפגש הקודם

במפגשים הקודמים, הגדרנו כי :

“מערכת” MaaS 2.0 ישראלית הינה תפיסה לניהול אקו סיסטם תחבורתי, המנוהל רגולטורית ומתוקצב בחלקו ע”י הממשלה והרשויות ובחלקו ע”י המשתמשים.

מופעל במספר רבדים:

נשען ומבוסס על תח”צ לא גמישה באחריות הממשלה

מאפשר הפעלת אמצעים גמישים ע”י המגזר הפרטי, מבוקרים ע”י הרגולטור תוך כיוונון השירות למיטבי לנוסע.

הצענו את הגדרת המשימה הבאה:

ביצוע שינוי תודעתי והנעת האזרח לוותר על שימוש חלקי ברכב הפרטי באזורים עמוסיםבשעות העומס, במטרה לקבל חוויית נסיעה אישית מיטבית וכדאית ככל שניתן.

במפגש הקרוב נתמקד בתחבורה השיתופית ותפקידה

על המפגש הקרוב

maas
maas

להרשמה

MAAS- הכנת נייר עמדה חלק ב
 
 

ליצירת קשר

גל שמעוני
מנהל חטיבת הייטק
טלפון: 03-5205827
פקס: 03-5272496
gal@aeai.org.il