MaaS 2.0 , חלק ג' - הכנת נייר עמדה- מיקרו תחבורה

01.01.21 עד 01.01.21
לאור הנסיבות המפגש נדחה

רחוב דיזנגוף 200, תל אביב.

 

ללא עלות –  מותנה ברישום מראש

Data Scienceאיגוד מערכות תבוניות לתחבורה ITS
הדפס אירוע

המפגש הקרוב נדחה, תאריך חדש יפורסם בהמשך

במפגש הקרוב נתמקד בתחבורה הזעירה, האישית והשיתופית (Micro Mobility) :

 

תפקידה באקו סיסטם התחבורתי במטרופולין, יתרונותיה וחסרונותיה, וכיצד נכון להתייחס אליה.

 

על המפגש הקודם

במפגשים הקודמים, הגדרנו כי :

“מערכת” MaaS 2.0 ישראלית הינה תפיסה לניהול אקו סיסטם תחבורתי, המנוהל רגולטורית ומתוקצב בחלקו ע”י הממשלה והרשויות ובחלקו ע”י המשתמשים.

מופעלת במספר רבדים:

נשענת ומבוססת על תח”צ לא גמישה באחריות הממשלה

מאפשרת הפעלת אמצעים גמישים ע”י המגזר הפרטי, מבוקרים ע”י הרגולטור תוך כיוונון השירות למיטבי לנוסע.

הצענו את הגדרת המשימה הבאה:

ביצוע שינוי תודעתי והנעת האזרח לוותר על שימוש חלקי ברכב הפרטי באזורים עמוסיםבשעות העומס, במטרה לקבל חוויית נסיעה אישית מיטבית וכדאית ככל שניתן.

בנושא התחבורה השיתופית המסקנות העיקריות שהוצפו בדיון האירו את נחיצות התחבורה השיתופית לגווניה השונים, שתנוהל ע”י השוק הפרטי, לצד התחבורה הציבורית ה”כבדה”. מנגד, הוצגו החסרונות: בעיית התפוסה הנמוכה בפועל, הגדלת הנסועה בעיר ועלות גבוהה יחסית (בכל צורות התפעול הקיימות), המונעת ממנה להפוך לכלי המוני לפרברים ולאוכלוסיות המוחלשות.

על המפגש הקרוב

להרשמה

ליצירת קשר

גל שמעוני
מנהל חטיבת הייטק
טלפון: 03-5205827
פקס: 03-5272496
gal@aeai.org.il