MAAS- הכנת נייר עמדה -אפיון אופן הפעלת מערכות בישראל

14.01.20 עד 14.01.20
יום שלישי 17:00-19:00

בית המהנדס
דיזנגוף 200 תל אביב

לדרכי הגעה הקליקו כאן

איגוד מערכות תבוניות לתחבורה ITS
הדפס אירוע

הדיון יתמקד בשאלה על אופן הפעלת תפיסת ה MAAS וינסה לאפיין את נגזרותיה (מערכות, אפליקציות, תשתיות, שירותים) בישראל, ובפרט במערך התחבורה הציבורית.

MAAS נייר עמדה- מפגש 1 מתוך 3 

על המפגש

maas

להרשמה

ליצירת קשר

גל שמעוני
מנהל חטיבת הייטק
טלפון: 03-5205827
פקס: 03-5272496
gal@aeai.org.il