יום עיון התמודדות עם מזהמים ומפגעים במרחב הציבורי

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

חניון צמוד בתשלום ברח’ ארלוזורוב 17

הדפס אירוע

מפגש מרתק מטעם איגוד סביבה וקיימות בשיתוף SafeAir ו-DHVMED אשר נסקור בו את המזהמים העיקריים במרחב הציבורי, ההתמודדות איתם והפערים הקיימים.

ההשתתפות ללא עלות בהרשמה מראש

אודות המפגש

במרחב העירוני אנו חשופים למפגעים ומזהמים על בסיס יומיומי, מזיהום אוויר ורעש מתחבורה, בנייה, תעשייה ועד גלי ריחות שמקורם ממערך הביוב, תשתיות פסולת למיניהן, שדות חקלאיים ומהתעשייה.
בנוסף לכל אלה בשנים האחרונות אנחנו עדים יותר ויותר לשינויי אקלים אשר יוצרים “איי חום” עירוניים באזורי הפנאי והמחייה.

חלק מהמפגעים והמזהמים מהווים מטרד קל בעוד שאחרים עלולים לגרום לפגיעה משמעותית בבריאות התושבים, אז איך רשויות מקומיות יכולות להתמודד איתם?

הרצאות:
1. המפגעים הסביבתיים שהכי מטרידים את התושבים שלכם

2. תוכניות מיטיגציה למרחב העירוני

3. מפגעי ניקוז וביוב במרחב העירוני

4. חדשנות בעולם הפסולת

אודות המרצים

הדס יופה – מנהלת פיתוח עסקי, SafeAir

ורדינה היבנר – מנהלת תחום אוויר, DHVMED

יונתן שביט – ראש צוות הידרולוגיה, DHVMED

שירי סולומון – מנהלת תחום תשתיות ופסולת, DHVMED

תכנית יום העיון

9:00-9:30 התכנסות וארוחת בוקר
9:30-10:00 המפגעים הסביבתיים שהכי מטרידים את התושבים שלכם – הדס יופה, מנהלת פיתוח עסקי, SafeAir
10:00-10:30 תוכניות מיטיגציה למרחב העירוני – ורדינה היבנר, מנהלת תחום אוויר, DHVMED
10:30-10:50 הפסקה
10:50-11:20 מפגעי ניקוז וביוב במרחב העירוני  – יונתן שביט, ראש צוות הידרולוגיה, DHVMED
11:20-11:50 חדשנות בעולם הפסולת – שירי סולומון, מנהלת תחום תשתיות ופסולת, DHVMED
10:50-12:00 דברי סיכום

חסויות

SAFEAIR & DHV LOGO