קורס בטיחות בחשמל

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

חניון צמוד בתשלום ברח’ ארלוזורוב 17

דמי השתתפות בהתאם לזכאויות ותאריכים יפורסמו בהמשך

מתעניינים? לפרטים נוספים

רחלי פפיסמדוב
03-5205811

racheli@aeai.org.il

הדפס אירוע

רבים אינם מודעים לסכנות הכרוכות בעיסוק בחשמל ולעתים, הדבר מוביל לתאונות עד אובדן חיי אדם.

קורס זה יעסוק בחשיפה לסיכונים, בהכרת תקנות ותקנים שונים ודרכים לביצוע עבודות חשמל בצורה בטיחותית.

הכשרה מקצועית מוכרת לגמול השתלמות*

אודות ומטרות הקורס

אודות קורס בטיחות בחשמל

החשמל נמצא סביבנו במקום העבודה, בבית ומחוצה לו. רבים אינם מודעים לסכנות הכרוכות בעיסוק בחשמל ולעתים, הדבר מוביל לתאונות עד אובדן חיי אדם.

קורס זה יעסוק בחשיפה לסיכונים, בהכרת תקנות ותקנים שונים ודרכים לביצוע עבודות חשמל בצורה בטיחותית.

מטרות קורס בטיחות בחשמל

יעדי הקורס וההישגים המצופים של המשתלמים הסוף הקורס במונחי ידע:

 • שיפור בטיחות מתקני חשמל.
 • הגברת המודעות לסיכוני חשמל נוספים, מלבד התחשמלות.
 • הבנת דרישות תקנות החשמל ודרישות הבטיחות בעת עבודה במתקנים חיים.

קהל היעד

מהנדסי והנדסאי חשמל, מהנדסי בטיחות, ממוני בטיחות, מנהלי אחזקה ובעלי תפקיד שונים העוסקים באחזקה ובתפעול מתקנים ומבנים.

על המרצה

אינג’ אריאל סגל – מהנדס חשמל, בעל רישיון בודק סוג 3. בעל ניסיון רב בהדרכה, בייעוץ ובבדיקת מתקני חשמל ויו”ר אגודת מהנדסי חשמל בלשכת המהנדסים והאדריכלים.

כללי

 • הקורס הנו לעדכון ולרענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא
 • הקורס יוכר לגמול השתלמות למהנדסים בלבד, בהתאם לדרישות משרד החינוך
 • הקורס מוכר ל-3 ימי כשירות לממוני בטיחות, באשכול מס’ 7, “בטיחות בחשמל”
 • קיימת חובת נוכחות של 80% משעות הלימוד
 • 40 שעות אקדמיות, 5 מפגשים של 8 שעות אקדמאיות
 • הקורס יתקיים ביום ב’ בין השעות: 09:00-16:00
 • ההרצאות ילוו במצגות
 • כל משתתף יקבל חומר נלווה להרצאות
 • פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים
 • הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות

תעודה

מסיימי הקורס העומדים בדרישות יהיו זכאים לתעודה מטעם לשכת המהנדסים

נושאי הלימוד

מספר המפגשנושא המפגש
1התחשמלות והשפעותיה על גוף האדם – הכרת תקנים ותקנות;
הארקה וחשיבותה להגנה על חיי אדם
2בטיחות ושיטות הגנה בפני חשמול: הארקת הגנה, איפוס, זינה צפה הפרד מגן, מתח נמוך מאוד;
3בטיחות ושיטות הגנה בפני חשמול: מפסקי מגן, בידוד מגן;
חוק החשמל ופקודת הבטיחות בעבודה, אחריות משפטית
4תאונות חשמל ולקחיהן;
קשת חשמלית בלוחות חשמל וציוד מיגון
5עבודה במתקן חי ובקרבתו;
מדידות במתקן חי וביצוע מדידה בטיחותית;
בדיקות תקופתיות במתקני חשמל, עריכת סקרי סיכונים וחשיבותן;
משוב וסיכום

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

ליצירת קשר

פפיסמדוב רחלי
רכזת הדרכה
טלפון: 03-5205811
פקס: 03-5272496
education@aeai.org.il