קול קורא - להרצאות בנושא הדפסת תלת ממד

01.01.19 עד 01.01.19
איגוד מכונות, תעופה וחלל
הוועדה הלאומית לריתוך
הדפס אירוע

אחת לחמש שנים מתקיים בארץ הכנס הבינלאומי לריתוך והדפסה תלת ממדית. הכינוס הבינלאומי הינו מסורת רבת שנים ומהווה במה מרכזית להצגת חדשנות טכנולוגית והנדסית בישראל ובעולם והינו המפגש המרכזי של העוסקים בתחומים אלה בישראל עם קולגות מהעולם.

 

קול קורא

הכינוס הבינלאומי לריתוך והדפסה תלת ממדית המאורגן ע”י לשכת המהנדסים מהווה במה למפגש חוקרים ומהנדסים מהארץ ומהעולם, המייצגים את האקדמיה והתעשייה, המביאים את נקודות המבט השונות ומתעניינים באתגרים הנדסיים, חידושים טכנולוגיים ופיתוחים רבים בתחום מתפתח זה.

בכנס תיסקר טכנולוגיית ההדפסה על מגוון חומרי הגלם המשמשים בה, היבטי שיטות בניה והדפסה, שיטות חישוב ותמיכה בתהליכים ועוד. חשיבות טכנולוגיית ייצור זו בסיסה באפשרות ליצור גיאומטריות מסובכות המשולבות בתכונות חומר מדורגות ואשר לא ניתנים לייצור באמצעות טכנולוגיות ייצור אחרות. במקביל לכנס תתקיים תערוכה ענפה בתחום ותצוגת פוסטרים.

הנושאים בהם יעסוק הכנס כוללים (אך לא מוגבל לרשימה):

 • טכנולוגיות ריבוד – הדפסה תלת ממדית (טכנולוגיות חדשות, עבודה באבקה משטחים/ התזה, שימוש בחוטים וכו’)
 • סיפורי הצלחה
 • יישומי תלת ממד
 • חומרים חדשים
 • חומרי לריבוד
 • תכן להדפסה תלת ממדית
 • טכנולוגיות משלימות
 • אופטימיזציה לתכן/תהליך
 • תכונות מכאניות ומטלורגיות
 • חיבור תוצאי הדפסה
 • איכות ואבטחת איכות של תוצרי הדפסה
 • אוטומציה לריבוד
 • חקר כשל
 • תהליכים משלימים (עיבוד שבבי, חיתוך, ציפויים וכו’)
 • בדיקות ללא הרס
 • שיטות וגישות מטלורגיות ופיזיקליות להדפסה ותוצריה
 • כל נושא רלוונטי נוסף

הגשת תקצירים ומאמרים:
הצעות להרצאות ניתן להגיש כמאמר של עד עמוד אחד בשפה העברית או אנגלית לא יאוחר מה- 1 ליולי 2019. ההצעות להרצאות צריכות להיות מקוריות. יש להגיש בקובץ וורד בלבד, לכלול את שם הרצאה+ שם המרצה כולל תואר פונט 12, גופן Times New Roman, שוליים רגילים: עליונים:2.54 תחתונים: 2.54 שמאליים: 3.18 ימניים: 3.18.

מזכירות הלשכה תודיע למגישי הצעות להרצאות על ההחלטה עד ה- 1 באוגוסט.

המעוניינים להשתתף בתערוכה- נא לפנות אל ורד הדר פרץ, לשכת המהנדסים לכתובת vered@aeai.org.il