הכנס הישראלי לקורוזיה 2022

הפורום הישראלי לקורוזיה, לשכת המהנדסים
בשיתוף סניף NACE ישראל
9 בפברואר 2022, כפר המכביה רמת גן

קול קורא
להגשת תקצירי הרצאות
לכנס הישראלי לקורוזיה

הוועדה המארגנת פונה לקהילה המדעית והטכנולוגית להגיש הצעות להרצאות מקצועיות בהתאם להנחיות

 

הגשת תקציר וקו”ח

הצעות להרצאות יש להגיש אל לשכת המהנדסים בטופס זה, כמאמר של עד 500 מילים בשפה העברית. לא יאוחר מה – 01.10.2021.

מושבי הכנס וההרצאות בנושאים המתאימים, יקבעו ע”י הועדה המארגנת לפי שיקולה בנוגע להתאמת התוכן ומתוך רצון ליצור איזון בין הנושאים, במטרה ליצור עניין רב ככל שניתן לבאי הכנס. 
ההצעות להרצאות צריכות להיות מקוריות. הודעה על קבלה/דחייה של ההרצאות תשלח למציעים עד ה- 15.11.2021.

משך כל הרצאה כ 20 דקות.

יש להעלות קובץ בוורד בלבד
לא יותר מ 500 מילים
כותרת ההרצאה גופן Arial גודל 16
התקציר גופן Arial גודל גופן 14

 


קול קורא כנס קורוזיה 2022
יש למלא 9 ספרות
יש לצרף קבצים בהתאם להנחיות
 
 
יש לצרף תקציר בפורמט וורד *
Maximum upload size: 5.12MB
יש לצרף קורות חיים בפורמט וורד *
Maximum upload size: 5.12MB
צירוף הקובץ בוורד בלבד לצורך עריכה לשונית


לפרטים: עידית שפר, לשכת המהנדסים – טלפון 03-5205818 | דוא”ל idit@aeai.org.il