הכנס הישראלי לקורוזיה 2024

הפורום הישראלי לקורוזיה, לשכת המהנדסים
AMPP ISRAEL CHAPTER

קול קורא
להגשת תקצירי הרצאות
לכנס הישראלי לקורוזיה

הוועדה המארגנת פונה לקהילה המדעית והטכנולוגית להגיש הצעות להרצאות מקצועיות בהתאם להנחיות

 

הגשת תקציר וקו”ח

הצעות להרצאות יש להגיש אל לשכת המהנדסים בטופס זה, כמאמר של עד 500 מילים בשפה העברית. לא יאוחר מה – 01/12/2023

מושבי הכנס וההרצאות בנושאים המתאימים, יקבעו ע”י הועדה המארגנת לפי שיקולה בנוגע להתאמת התוכן ומתוך רצון ליצור איזון בין הנושאים, במטרה ליצור עניין רב ככל שניתן לבאי הכנס. 
הודעה על קבלה/דחייה של ההרצאות תשלח למציעים עד ה- 15.02.2024

משך כל הרצאה כ 20 דקות.

יש להעלות קובץ בוורד בלבד
לא יותר מ 500 מילים
כותרת ההרצאה גופן Arial גודל 16
התקציר גופן Arial גודל גופן 14

 


קול קורא כנס קורוזיה 2024
יש למלא 9 ספרות
יש לצרף קבצים בהתאם להנחיות
 
 
יש לצרף תקציר בפורמט וורד *
Maximum upload size: 5.12MB
יש לצרף קורות חיים בפורמט וורד *
Maximum upload size: 5.12MB
צירוף הקובץ בוורד בלבד לצורך עריכה לשונית


לפרטים: עידית שפר, לשכת המהנדסים – טלפון 03-5205818 | דוא”ל idit@aeai.org.il