סדנת כתיבת מפרטים

יום שני | 10/09/19 | אשדוד

לתשומת לבכם – הקורס מתקיים בשלוחת לשכת המהנדסים באשדוד.

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הנם שדות חובה.

סדנת כתיבת מפרטים - טופס הרשמה
נא למלא 9 ספרות
חברי לשכה הרשומים דרך מקום העבודה מתבקשים לציין מספר אישי
לניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים יש לפנות ללשכה/ זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לנצל מלגה בהתאם ולקריטריונים הנהוגים בקרן ובלשכה ובכפוף לאישורם
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם ארגוני המהנדסים והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל.

 

  • תשלום לפקודת “לשכת המהנדסים”
  • המחאות יש לשלוח בדואר ישראל, לכתובת: בית המהנדס, ת.ד. 6429, תל אביב 6106301
  • העברה בנקאית יש להעביר לחשבון הבנק הבינלאומי הראשון – בבנק 31, סניף 065, חשבון 409-242004
  • לתשלום בכרטיס אשראי, אנא פנו לח”מ

 

פרטים והרשמה: אורלי פרטוק – טלפון 052-3504692 | פקס: 03-5272496 | דוא”ל orly@aeai.org.il

 

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.