סדנת הכנה לוועדת רישיונות חשמל - טופס הרשמה

ימי ראשון | החל מה 07/07/2019 | חיפה

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הנם שדות חובה.

This form is currently closed for submissions.

טופס זה סגור להרשמה, נתראה בפעילויות הבאות

 

  • תשלום לפקודת “לשכת המהנדסים”
  • המחאות יש לשלוח בדואר ישראל, לכתובת: בית המהנדס, ת.ד. 6429, תל אביב 6106301
  • העברה בנקאית יש להעביר לחשבון הבנק הבינלאומי הראשון – בבנק 31, סניף 065, חשבון 409-242004
  • לתשלום בכרטיס אשראי, אנא פנו לח”מ

 

פרטים והרשמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים – טלפון 03-5205808 | פקס: 03-5272496 | דוא”ל education@aeai.org.il

 

*קרן ידע: זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.