יום עיון בדיקות הארקה - חיפה

11/05/2023

יום חמישי בין השעות 09:00-15:30

איגוד מהנדסי החשמל בשיתוף התאחדות התעשיינים מרחב צפון קיימו יום עיון מקצועי בנושא בדיקות תקינות הארקה עבור מהנדסי חשמל, בודקים, חשמלאים וצוותי אחזקה    

כנסים סדנאות וימי עיון

אודות

נושאי יום העיון:

מדידת עכבת לולאת התקלה
בחירת  ציוד בדיקה מתאים למתקן
דיוק המדידה
תקינות הארקה והסיכונים בעבודה עם ציוד שלא מאורק עפ”י תקן
שימוש במיקרואוהם מטר
שיפור מערכת ההארקה בבניינים ישנים.
איך מבצעים ניהול סיכונים תקופתי ובודקים שמערכת החשמל וציודי הקצה עומדים בתקן
הדגמות ושימוש במכשירי מדידה

תוכנית יום העיון