הודעה על יו"ר נבחר במסגרת הוועידה השנתית

הנהלת הלשכה החליטה לקיים בחירות למוסדות הלשכה – הבחירות תתקיימנה ביום 13.09.2022.

כמתחייב ובהתאם להחלטת ועדת הבחירות, יועמד לרשות הציבור ספר בוחרים בו כול אחד יוכל לבדוק האם שמו נכלל בספר הבוחרים.
הספר נמצא אצל גב׳ ביאטריס קונסטנטין, מנהלת מחלקת דמי חבר.

ע”מ לבדוק האם הינך נכלל בספר הבוחרים, ניתן לפנות אליה בטלפון מס’ 03-5205810 או באמצעות המייל beatrice@aeai.org.il

 

 

גיל שביט
מנכ”ל הלשכה