קורס מתח נמוך- באר שבע - טופס הרשמה

ימי שלישי | החל מה 26/11/2019 | באר שבע

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הנם שדות חובה.

קורס תכנון מתקני חשמל במתח נמוך - באר שבע - טופס הרשמה
נא למלא 9 ספרות
חברי לשכה הרשומים דרך מקום העבודה מתבקשים לציין מספר אישי
לניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים יש לפנות ללשכה/ זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לנצל מלגה בהתאם ולקריטריונים הנהוגים בקרן ובלשכה ובכפוף לאישורם
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם ארגוני המהנדסים והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל.

תשלום לפקודת “רימונים בע”מ”
המחאות יש לשלוח בדואר ישראל, לכתובת: בית המהנדס, ת.ד. 6429, תל אביב 6106301
העברה בנקאית יש להעביר לחשבון “רימונים בע”מ”– בבנק 31, סניף 065, חשבון 409-286265
לתשלום בכרטיס אשראי, אנא פנו לח”מ

 

פרטים והרשמה: רחלי פפיסמדוב – טלפון 03-5205811 | פקס: 03-5272496 | דוא”ל racheli@aeai.org.il

זכאי מלגת קרן ידע הנדסי-אקדמי יוכלו לנצל מלגה עד 85% בהתאם ולקריטריונים הנהוגים בקרן ובלשכה ובכפוף לאישורם.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.