חסויות

הכנס יתקיים ב 7.5.2020 וירכז אליו את בכירי העוסקים בתחום ממשרדי הממשלה, מהאקדמיה והתעשייה.

הכנס הנו מקצועי ונועד להרחיב את הידע של העוסקים בתחום ולתרום להעלאת רמתם המקצועית.  

עלות הכנס כוללת הזמנת אנשי מקצוע, שיתרמו מידיעתם לעוסקים בתחום בארץ.

כמו כן, בכוונתנו לעודד השתתפות סטודנטים בכנס ולכן נאפשר להם מחיר מופחת.

למטרות אלו אנו מבקשים לראותכם בין נותני החסות לכנס שיזכה אתכם בפרסום במהלכו.

בנתינת חסות ו/או השתתפות בתערוכה זו, הנך תורם נדבך נוסף לשמירה וקידומם המקצועי של העוסקים בתחום,

ונוטל חלק פעיל בתערוכה להצגת חברתכם ופרסום מוצריכם.

 פרטים נוספים : אורלי פרטוק orly@aeai.org.il | 052-3504692

 

שת”פ

govgreenrginnovationisrael

itsafeka