קול קורא - חישובים נומריים בהנדסה

23.02.23 עד 23.02.23
חמישי, 8:30-15:00
הוסף אירוע זה ליומן 02/23/2023 08:30 02/23/2023 15:00 קול קורא - חישובים נומריים בהנדסה

הגשת תקצירים לא יאוחר מתאריך 18.12.2022

אנליזות נומריות הוא תחום מרכזי בהנדסת מכונות תעופה וחלל. החל מכל מה שקשור למארזי מערכות אלקטרוניות, מערכות הנעה כבדות, שימון, חילופי חום, הזרקת דלק, הליכי אש ובערה, הנדסה רפואית, ניתוח זרימת דם דרך שסתומים ותאי לב, עיבוד חומרים ופיקוד ובקרה.

עומרי ניסן omri@aeai.org.il false

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

חניון צמוד בתשלום ברח’ ארלוזורוב 17

איגוד מכונות ותעופה
ענף טכנולוגיות ייצור
הדפס אירוע

הגשת תקצירים לא יאוחר מתאריך 18.12.2022

אנליזות נומריות הוא תחום מרכזי בהנדסת מכונות תעופה וחלל. החל מכל מה שקשור למארזי מערכות אלקטרוניות, מערכות הנעה כבדות, שימון, חילופי חום, הזרקת דלק, הליכי אש ובערה, הנדסה רפואית, ניתוח זרימת דם דרך שסתומים ותאי לב, עיבוד חומרים ופיקוד ובקרה.

כללי

השימוש המעשי באלמנטים הסופיים (אחת השיטות הנפוצות) החל בחישוב מבני מטוסים, ספינות, מבנים מורכבים, חישוב צינורות לחץ חמים בתחנות כוח וכורים גרעיניים ובחישובים הנדרשים בתעשיית הרכב. כיום השימוש בשיטה זו נפוץ ומגוון בתחומים שונים של פיזיקה והנדסה (למשל הנדסת קרקע) והנדסה ביו-רפואית (למשל חישובי חוזק שלד לבני אדם). מצד אחד, יש שוק של תוכנות אלמנטים סופיים כלליים, ומצד שני, ישנן תוכנות ייעודיות המותאמות למשימות חישוב ספציפיות. פיתוח תוכנה לחישובים מספריים בפיזיקה רב-משתנית מאפשרת חישובים מורכבים של תהליכים כמו התנגשות של מכוניות. החישוב הוא מעגלי כאשר מחזור החישוב הקודם מגדיר את תנאי הגבול של החישוב הבא. משך החישוב טרם נעשה בזמן אמת, אך בסופו של התהליך ניתן להציג סרטון סימולציה של האירוע כאילו בוצע לנגד עינינו. השימוש היומיומי אינו מצריך ידע בפיתוח משוואות דיפרנציאליות ופתרונן, אלא הכרה טובה של
הנושא, בניית מודל טוב המתאים למציאות שיתן תוצאות קרובות למציאות, קביעת תנאי גבול.

לאור חשיבות הנושא, הוקם לאחרונה ענף של חישובים מספריים בהנדסה באגודות של מהנדסי מכונות ותעופה באיגוד המהנדסים והאדריכלים.

מטרת הסמינר: היא לאסוף את הציבור העוסק בתחום זה על מנת להכיר את צורכי התעשייה ולעדכן אותו בהתפתחויות האחרונות בתחום.

קהל יעד: בסמינר אנו מקווים לפגוש מעצבי ובוני מערכות, מהנדסים אנליטיים מתחומי זרימת החום והעברת הכוח, מהנדסי איכות ואמינות, מהנדסי ביו-מדיק, מהנדסי פלסטיק, מנהלי פרויקטים, חוקרים, סטודנטים וכל מי שמתעניין בתחום.

אנו שואפים לספק סביבה פורייה לדיונים סביב מגמות עכשוויות והתקדמות בתחום זה, מעקב אחר מצב השוק ונושאים רבים אחרים. העוסקים בחישובים מספריים ובתחומים קרובים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות, בין היתר, בנושאים הבאים:

▪ ניתוח זרימת CFD לאריזה אלקטרונית

▪ ניתוחי FSI משלבים חוזק וזרימה

▪ ניתוחי CFD לאווירונאוטיקה המנתחים את מעטפת הטיסה

▪ ניתוח העברת חום בשיטת אלמנטים סופיים ונפח

▪ ניתוח אש לתיאור המצב היציב והחולף של התופעה

▪ ניתוח אקראי, הלם והרמוני

▪ הדמיות CFD של טורבו-מכונות לניתוח משאבות וטורבינות

▪ שיטות אופטימיזציה

▪ אימות מודלים נומריים

▪ כיול מודלים נומריים

 

הגשת תקצירים ומאמרים: הצעות להרצאות ניתן להגיש לאגודת המהנדסים והאדריכלים כמאמר של עד עמוד אחד בעברית או באנגלית לא יאוחר מתאריך 18.12.2022 ההצעות להרצאות צריכות להיות מקוריות. הודעה על קבלה/פסילת ההרצאות תישלח למציעים עד ליום 20.01.2023.

אנו מבקשים להעביר קריאה זו לכל העוסקים בענף.

יש לשלוח את הגשת התקצירים והמאמרים ל:

אריק ברורמן, יו”ר ענף חישובים נומריים בהנדסה : arik@cadcam.co.il

ו/או לעומרי ניסן, מנהל איגוד מהנדסי מכונות, תעופה וחלל: Omri@aeai.org.ill

 

Numerical calculations is a major field in mechanical and aeronautical engineering. Starting with everything related to packaging electronic systems, heavy propulsion systems, lightening, lubrication, heat exchange, fuel injection, fire and combustion procedures, medical engineering, blood flow analysis through valves and heart chambers, materials processing and command and control.

The practical use of the finite elements (one of the most common methods) began with the calculation of aircraft structures, ships, complex structures, calculation of hot pressure pipes in power stations and nuclear reactors, and the calculations required in the automotive industry. Today the use of this method is common and varied in various areas of physics and engineering (eg soil engineering) and biomedical engineering (eg skeletal strength calculations for humans). On the one hand, there is a market of general finite element software, and on the another hand, there are specialized programs that are adapted to specific calculation tasks.

The development of software for numerical calculations in multivariate physics enables complex calculations of processes such as collision of cars. The calculation is circular when the previous calculation cycle defines the boundary conditions of the following calculation. The duration of the calculation has not yet been done in real time, but at the end of the process, it is possible to present a simulation video of the event as if it were performed before our eyes. The daily use does not require knowledge in the development of differential equations and their solution, but rather a good recognition of

 

the subject, the construction of a good model suitable for reality that will give results close to reality, the determination of boundary conditions.

In light of the importance of the subject, a branch of numerical calculations have recently been established in engineering in the associations of mechanical and aviation engineers in the Engineers and Architects Association.

The purpose of the seminar: is to gather the public engaged in this field in order to familiarize them with the needs of the industry and update them on the latest developments in the field.

Target Audience: In the seminar, we hope to meet system designers and builders, analytical engineers from the fields of heat flow and power transfer, quality and reliability engineers, bio-medic engineers, plastics engineers, project managers, researchers, students and anyone interested in the field.

We aim to provide a fertile environment for discussions around current trends and progress in this area, monitoring the state of the market and many other issues. Those engaged in numerical calculations and in related fields are invited to submit proposals for lectures, inter alia, on the following subjects:

▪   CFD flow analysis for electronic packaging

▪   FSI analyzes combine strength and flow

▪   CFD analyzes for aeronautics analyzing the flight envelope

▪   Heat transfer analysis using finite element and volume method

▪   Fire analysis to describe the steady state and transient of the phenomenon

▪   Random, shock, and harmonic analysis

▪   Turbo-Machinery CFD simulations for the analysis of pumps and turbines

▪   Optimization methods

▪   Model Validation

▪   Model Calibration

 Submission of abstracts and articles: Proposals for lectures may be submitted to the Engineers and Architects Association as an article of up to one page in Hebrew or English no later than 18.12.2022. The proposals for lectures should be original. Notice of acceptance / rejection of the lectures will be sent to the bidders until 20.01.2023.

We would like to convey this call to all those engaged in the industry.

The abstracts should be directed to Arik Braverman,, e-mail: arik@cadcam.co.il

and Omri nisan Adv. e-mail: Omri@aeai.org.il

Regards,

Arik Braverman,

Numerical Calculations Sector Chairman

 

הגשה אונליין

הגשת תקצירים חישובים נומריים בהנדסה
נושא ההרצאה
Maximum upload size: 5.12MB
Maximum upload size: 5.12MB

ליצירת קשר

עומרי ניסן
מנהל איגודים ופרויקטים
03-5205808
omri@aeai.org.il